Prasa

Jak kupić samochód za unijne pieniądze?

Data publikacji 10 lut

Firma działająca w sektorze transportu i oferująca usługi z tym związane nie otrzyma dotacji na nowy pojazd. Każda inna ma już jednak szanse

Rzeczpospolita
10-02-2009, wtorek nr 34 (8239)

 

Tekst: Michał Kołtuniak
Komentarz: Marta Jasińska - Project Manager ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.

Finansowanie zakupu środków transportu z funduszy Unii Europejskiej jest szczególnie delikatną kwestią. Wynika to z istnienia odrębnej polityki transportowej UE i objęcia jej specyficznymi przepisami, w tym dotyczącymi pomocy publicznej. Dlatego, badając szansę uzyskania unijnej dotacji na zakup pojazdów, trzeba dokonać podstawowego rozróżnienia. Inaczej będą bowiem traktowane firmy działające w sektorze transportu, a inaczej wszystkie pozostałe, czyli takie, które nie oferują takich usług.

Przewoźnicy wyłączeni

W sektorze transportu istnieją niewykorzystane moce oraz występują specyficzne problemy związane z możliwością naruszenia warunków konkurencji. Dlatego właśnie, jak możemy przeczytać w jednym z najnowszych rozporządzeń unijnych, koszty kwalifikowane inwestycji realizowanej przez takie firmy jak nie powinny obejmować środków transportu i urządzeń transportowych (rozporządzenie Komisji [WE] nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008r.).

Mówiąc wprost, firmy transportowe nie mogą się ubiegać o dotacje na zakup samochodów - ani osobowych, ani ciężarowych. Wyjątkiem mogą być przedsięwzięcia realizowane przez mikroprzedsiębiorstwa na terenach wiejskich, i do tego z zastrzeżeniem, że nie są one finansowane z funduszy strukturalnych, lecz ze środków polityki rolnej.

Inni mają szanse

- O dotacje na zakup pojazdów mogą sie natomiast ubiegać podmioty, które nie wykonują działalności w sektorze transportowym - wskazuje Marta Jasińska z ABBEYS EDF.

- Jednak warunkiem otrzymania wsparcia jest wykazanie, że kupowane samochody stanowią niezbędny element przedsięwzięcia i zostaną wykorzystane zgodnie z jego celem - dodaje Joanna Hejft-Wolska z Deloitte.

Co z tego wynika? Po pierwsze, o refundację wydatków związanych z nabyciem pojazdów mogą się ubiegać tylko te firmy, które nie prowadzą działalności w sektorze transportu. Po drugie, zakup samochodu nie może być jedynym elementem projektu, a już na pewno nie może być jego głównym celem.

- Pojazd musi być niebędny do osiągnięcia głównego celu inwestycji - podkreśla Marta Jasińska. Zatem przygotowując wniosek, przedsiębiorca musi jednoznacznie wykazać, że bez środka transportu nie uda się osiągnąć zakładanego rezultatu. Ponadto trzeba zadeklarować, że samochód będzie używany tylko w celu realizacji projektu. Dlatego, jak wskazuje Joanna Hejft-Wolska, przedsiębiorca musi również przedstawić wiarygodną metodę weryfikacji takiego wykorzystania.

Sprawdź w regionie

Ponadto przedsiębiorca musi pamietać, że nieco inne zasady mogą obowiązywać w zależności od tego, z jakiego źródła pozyskuje dotację. Czy jest to program krajowy (np. "Innowacyjna Gospodarka") czy jeden z programów regionalnych. W niektórych województwach programy regionalne dodatkowo wskazują bowiem dopuszczalne kody według klasyfikacji środków trwałych. Wtedy zakup pojazdów musi się ograniczać tylko do wymienionych kategorii.

Potencjalni beneficjenci są czasem również informowani o dodatkowych preferencjach instytucji zajmujących się przyjmowaniem i oceną wniosków. Przykładowo mogą one żądać zastosowania wiarygodnej metody weryfikacji wykorzystania środka transportu, włączając np. ręczne zapisy w karcie przebiegu pojazdu.

Na terenach wiejskich

Warto pamiętać, że oprócz funduszy strukturalnych, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który finansuje głównie regionalne programy opercyjne, lub PO "Innowacyjna Gospodarka", w Polsce realizowany jest również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rządzi się on nieco innymi prawami. Przykładowo środki transportu mogą być kosztem kwalifikowanym w działaniu "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" - mówi Joanna Hejft-Wolska. Ponadto PROW przewiduje możliwośc zakupu przez mikroprzedsiębiorców działających w sektorze usług transportowych na terenach wiejskich środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż ośmiu osób łącznie z kierowcą.

29 Listopad
Copyright © 2022 ABBEYS Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Dotacje unijne | Dotacje dla firm | Dofinansowanie dla firm
Autorstwo strony www Adnet Polska

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się