Prasa

Jak pozyskać dotację na rozwój kadry?

Data publikacji 02 cze

Zamknięte projekty szkoleniowe są dedykowane określonemu przedsiębiorstwu lub grupie przedsiębiorstw. Możliwe są różne typy powiązań, z których najbardziej popularne są powiązania kapitałowe lub za pomocą umów franczyzowych czy agencyjnych. Za grupę przedsiębiorstw zostaną uznane również firmy działające w oparciu o wspólną strategię czy pod jedną marką.

 

Gazeta Finansowa, 29-05-2009

Tekst: Marta Jasińska, Project Manager w Abbeys Europejskie Doradztwo Finansowe

Na wstępie należy określić ile firm będzie korzystać z programu szkoleniowego oraz jaki będzie zasięg jego oddziaływania, czyli gdzie wykonują pracę potencjalni uczestnicy - od tego zależy wybór działania.

 

Jaka pomoc?

Projekty zamknięte wykraczające poza jeden region są uprawnione do ubiegania się o dotację w ramach ogólnopolskiego działania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach". Projekty regionalne mogą skorzystać z komplementarnego działania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw", realizowanego przez każde z województw osobno.

Ważna jest strategia

Planując sfinansowanie programu szkoleniowego z dotacji, przedsiębiorca musi mieć jasno określoną strategię rozwoju personelu, stanowiącą część ogólnej strategii przedsiębiorstwa. jeżeli dotychczas spółka nie precyzowała kierunków rozwoju zasobów ludzkich, jest to właściwy moment na sformalizowanie prowadzonej polityki. Strategia może się odnosić zarówno do jednej firmy, jak również obejmować inne podmioty, powiązane lub wypełniające wspólne cele biznesowe.

Potrzeby szkoleniowe

Określając założenia projektu, przedsiębiorca nie może opierać się wyłącznie na arbitralnych decyzjach co do kierunków szkolenia. Aby projekt mógł zostać dobrze oceniony, konieczne jest jego osadzenie w rzeczywistych potrzebach szkoleniowych, wynikających zarówno z analizy potrzeb pracowników, jak i pracodawcy. Niezbędna jest minimum wstępna diagnoza potrzeb szkoleniowych, która pozwoli na określenie koncepcji projektu i dobór właściwych grup docelowych. Przeprowadzenie pogłębionej analizy, precyzującej np. programy szkoleniowe, jest możliwe na etapie realizacji projektu.

Budżet i harmonogram

Mając określoną koncepcję programu szkoleniowego, przedsiębiorca przechodzi do zaplanowania konkretnych działań, które posłużą jej realizacji. Niezbędne jest określenie, jakie szkolenia zostaną objęte projektem szkoleniowym, jaka będzie liczba uczestników oraz dni szkoleniowych, jak będzie wyglądał harmonogram. Na podstawie tych informacji tworzony jest budżet projektu, stanowiący nie tylko przedmiot oceny, ale również podstawę późniejszej realizacji, Zatem budżet musi być z jednej strony wykonalny, a z drugiej - efektywny kosztowo. Konstruując kosztorys projektu szkoleniowego należy skupić się na niezbędnych wydatkach i ich relacji do planowanych efektów.

I co dalej?

Dysponując koncepcją, harmonogramem i budżetem, przedsiębiorca jest gotowy do sporządzenia wniosku o dofinansowanie oraz jego złożenia do właściwej instytucji. Następnym krokiem jest uzbrojenie się w cierpliwość - w przypadku projektów ponadregionalnych ocena trwa trzy do czterech miesięcy, a w regionach - nawet ponad siedem miesięcy.

29 Listopad
Copyright © 2022 ABBEYS Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Dotacje unijne | Dotacje dla firm | Dofinansowanie dla firm
Autorstwo strony www Adnet Polska

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się