Prasa

Małe i średnie firmy razem z bankami spółdzielczymi

Data publikacji 08 kw.

Rozmowa z Anną Misiołek, Prezesem ABBEYS Sp. z o.o. doradztwo europejskie

- Spowolnienie gospodarcze już dotyka część polskich małych i średnich firm. Symptomy są wyraźne.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 r. popyt krajowy zwiększył się o 0,1 proc. przy jednoczesnym wzroście PKB o 2 procent.. To mniej niż w 2011 r., gdy popyt wzrósł realnie o 3,4 proc., przy wzroście PKB o 4,3 proc. W zeszłym roku spożycie ogółem wzrosło o 0,4 proc., w tym spożycie indywidualne -  o 0,5 proc.. W 2011 roku wzrosty te wyniosły odpowiednio 1,5 proc. i 2,5 procent. W 2012 r. nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 0,6 proc. (9 proc. w 2011 r.).  Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB w cenach bieżących) wyniosła 19,7 proc., w porównaniu z 20,3 proc. w 2011 r. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2012 r. wzrosła o 1,9 proc. (4,3 proc. w 2011 r.). Z kolei wartość dodana brutto w przemyśle w 2012 r. wzrosła o 1,2 proc. (10 proc. w 2011 r.).  To dużo poniżej średniej światowej bo tam jest 33 proc.. Polska gospodarka potrzebuje dostępu do tańszego pieniądza. Ekonomiści uważają, że Rada Polityki Pieniężnej powinna dalej obniżać stopy procentowe. Sądzą, że  inflacja nie jest obecnie problemem, a tańszy kredyt pozwoli rozkręcić gospodarkę. Natomiast  najtańszym pieniądzem na świecie jest dotacja unijna.  Jest to pieniądz nieopodatkowany i bezzwrotny.  W dodatku płacony z góry w formie przedpłat.  Jeśli firma decyduje się na pozyskanie dotacji unijnej, to mając dofinansowane 70 proc. kosztów inwestycji jej własny wysiłek finansowy przy finansowaniu inwestycji jest naprawdę nieznaczny.

 - Kredyt tanieje wraz ze stopami procentowymi obniżanymi przez Radę Polityki Pieniężnej, jednak dość wolno. Czy to jest powodem stosunkowo niskiego wykorzystania dotacji unijnych przez małe i średnie firmy?

Zdziwienie budzi stosunkowo niska skłonność do korzystania przez małe i średnie firmy z polskim kapitałem ze środków unijnych. Widzimy natomiast determinację inwestujących w Polsce zagranicznych podmiotów w sięganiu po finansowanie unijne ich polskich inwestycji. Inwestorzy Ci wiedzą, że jest to najtańszy, bo bezzwrotny i nieopodatkowany sposób finansowania inwestycji, bardziej korzystny niż na przykład tzw. ulgi w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

 - Małe firmy wciąż jednak  mają szansę korzystać ze środków unijnych….

To zawsze jest indywidualna decyzja zarządu lub właścicieli, jak zamierzają finansować rozwój firmy. Klient, który raz usłyszy o możliwości finansowania się dotacją,  jest zdeterminowany, aby ją pozyskać. Uważamy, że nadal istnieje niska świadomość dostępności tych pieniędzy dla firm w Polsce.  Małe i średnie przedsiębiorstwa są bardzo zajęte bieżącymi sprawami, zaniedbując planowanie strategiczne . Wynika to z niskiego poziomu wiedzy nt. finansowania się bezzwrotnego.

- Jak się układa współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z bankami spółdzielczymi, jaka jest ich rola przy finansowaniu sektora MSP?

Bank Spółdzielczy to instytucja finansowa chętnie kredytująca małe oraz średnie przedsiębiorstwa oraz udzielająca pożyczek osobom prywatnym. Banki spółdzielcze tworzą sieć samodzielnych jednostek z kapitałem różnej wysokości. Bez udziału banków spółdzielczych  w procesie pozyskiwania dotacji unijnych,  finansowanie kredytem małych firm byłoby znacznie utrudnione.  

Czy ktoś pomaga w tym bankom spółdzielczym?

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w osobie ponownie wybranego Prezesa Jerzego Różyńskiego skutecznie reprezentuje największą sieć instytucji finansowych w Polsce docierających  do niemal każdego przedsiębiorcy w kraju.  W naszej praktyce pozyskiwania dotacji praca z bankami spółdzielczymi tym się wyróżniała od pracy z innymi instytucjami, że procedowanie było znacznie skrócone. W szczególności w ostatnim „rozdaniu” środków z linii tzw. kredytu technologicznego. To właśnie banki spółdzielcze zadziałały najsprawniej z naszymi klientami. Osobista znajomość z przedsiębiorcą znacząco ułatwiła ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Osoba prezesa jest znana nam z propagowania wartości szkoleń dotyczących dotacji unijnych wśród pracowników banku oraz wśród swoich klientów.  Związek rozpoznał wartość rynku dotacji unijnych i konsekwentnie wspiera także rozwój produktów bankowych związanych z dotacjami unijnymi, a także z procedurami rozliczeniowymi.  Rozmawiał: Robert Azembski

http://biznes.onet.pl/male-i-srednie-firmy-razem-z-bankami-spoldzielczym,18543,5462177,1,analizy-detal

29 Listopad
Copyright © 2022 ABBEYS Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Dotacje unijne | Dotacje dla firm | Dofinansowanie dla firm
Autorstwo strony www Adnet Polska

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się