Prasa

Ruszają konkursy – zawalcz o dotację dla swojej firmy

Data publikacji 03 cze

Napisanie wniosku o dofinansowanie działalności firmy z pieniędzy unijnych dla przeciętnego przedsiębiorcy wydaje się trudne. Nie trzeba go pisać samemu. W Polsce działa wiele firm specjalizujących się w pozyskiwaniu środków z unijnej kasy

Dziennik Bałtycki, 01-06-2009
Tekst: Alicja Peplińska
Komentarz: Marta Jasińska, ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe

 

W czerwcu rusza druga tura konkursów na unijne dotacje dla przedsiębiorstw z programu Innowacyjna Gospodarka. Jeszcze w tym roku przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać i 109 051 998 EUR (około 4,8 miliarda zł). Innowacyjna Gospodarka jest jednym z programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować projekty związane z badaniami, rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki, jak również wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. Dzięki środkom pozyskanym z programu Innowacyjna Gospodarka, firmy będą mogły prowadzić działalność badawczo-rozwojową i przenosić nowoczesne rozwiązania z sektora nauki do przedsiębiorstw. Celem programu jest wzrost konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych i przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego kraju.

   Właśnie rozpoczyna się II tura konkursów do programu Innowacyjna Gospodarka. Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zaś instytucjami wdrażającymi są: Ośrodek Przetwarzania Informacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Polska Organizacja Turystyczna, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki. Większość programów realizowana jest jednak za pośrednictwem PARP.

- Kiedy już zapoznamy się z informacjami o programie i zdecydujemy się wystartować w konkursie na dofinansowanie, należy przygotować wniosek. Wniosek o dofinansowanie jest przygotowywany za pomocą aplikacji „Generator wniosków" dostępnej na stronie PARP. Aby prawidłowo sporządzić wniosek należy korzystać z instrukcji, wytycznych i legislacji, które można pobrać ze strony internetowej PARP. Oprócz wniosku należy przygotować biznes plan oraz niezbędne załączniki - mówi Marta Jasińska ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe.

  Wnioski o dofinansowanie składane do PARP podlegają ocenie zarówno formalnej, jak i merytorycznej. Szczegółowe opisy kryteriów oceny merytorycznej i formalnej można znaleźć w „Przewodniku po kryteriach wyboru finansowych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013". - Dotacja umożliwia przedsiębiorcy realizację inwestycji za ułamek faktycznie ponoszonych kosztów. W najlepszym przypadku firma ponosi tylko 30 proc. wydatków, a pozostałe 70 proc. Jest finansowane z budżetu Unii. Dodatkowo dotacja może zostać wypłacona nie tylko jako refundacja już poniesionych kosztów, ale również w formie zaliczki, z której przedsiębiorca może pokrywać koszty realizacji inwestycji, tym samym zmniejszając zaangażowanie własnego kapitału. Dzięki temu przedsiębiorstwo może zaoszczędzić środki własne, które może przeznaczyć na dalszy rozwój bądź też zrealizować inwestycję w szerszym zakresie, przyspieszając realizację planów rozwojowych - mówi Marta Jasińska.

  • Niezbędne dokumenty dotyczące programu Innowacyjna Gospodarka można naleźć na stronie http://www.poig.gov.pl/.

Innowacyjność - co to takiego

W ramach programu. Unia Europejska dofinansuje działania z zakresu innowacyjności produktowej (tworzenie nowych i modyfikowanie istniejących produktów oraz wprowadzanie ich na rynek), innowacyjności procesowej (usprawnianie metod produkcji), innowacyjności marketingowej (zmian w strategii marketingowej przedsiębiorstwa) oraz innowacyjności organizacyjnej (zmianie organizacji działalności biznesowej w przedsiębiorstwie). - Celem programu jest przekształcenie polskich przedsiębiorstw z firm powielających tradycyjne rozwiązania w przedsiębiorstwa rozwijające się w oparciu o nowoczesną myśl techniczną, które wykorzystują nowatorskie koncepcje opracowane przez sferę badawczo-naukową oraz nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. Przeznaczenie tak licznych funduszy na wsparcie rozwoju innowacji ma pozwolić Polsce na dogonienie lepiej rozwiniętych gospodarek krajów europejskich, które już od wielu lat inwestują w najbardziej zaawansowane technologicznie branże.

29 Listopad
Copyright © 2022 ABBEYS Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Dotacje unijne | Dotacje dla firm | Dofinansowanie dla firm
Autorstwo strony www Adnet Polska

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się