Prasa

Szkolenie na otarcie łez dla zwalnianego

Data publikacji 02 lip

 

Coraz więcej firm zmuszonych do redukcji etatów wprowadza programy tzw. przyjaznych zwolnień, wykorzystując do tego fundusze unijne

Rzeczpospolita, 02.07.2009r.
Tekst: Izabela Rakowska-Boroń
Opinia: Marta Jasińska, Project Manager ABBEYS Sp. z o.o sp. k.

 

Program przyjaznych zwolnień to inaczej szkolenia, które mają pomóc zwalnianym pracownikom w zdobyciu nowych umiejętności. Jeszcze w połowie ubiegłego roku pomocy w znalezieniu nowego zajęcia potrzebowali nieliczni. Dziś jednak, na fali kryzysowej redukcji zatrudnienia, firmy zmuszone ją zastosować inwestują coraz częściej w programy pomocowe, czyli zwolnienia monitowane zwane też outplacementem. Taki program był przeprowadzony m.in. w stoczniach w Gdyni i Szczecinie, gdzie objął 1038 osób, oraz w likwidowanej spółce Optotecs, która sfinansowała outplacement wszystkim zwalnianym.

Nie tylko z dobroci

Takie działania nie są jednak całkowicie dobrowolne. Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia firma, która przeprowadza dużą redukcję etatów, ma zaoferować zwalnianym ten specjalny program pomocy. Musi wywiązać się z tego obowiązku, jeśli zwolnienia mają dotknąć w ciągu trzech kolejnych miesięcy co najmniej 50 osób. Przedsiębiorca powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z powiatowym urzędem. pracy działającym na tym obszarze co jego firma, aby uzgodnić zakres i formę pomocy dla zwalnianych. Ma ona dotyczyć w szczególności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń i wsparcia w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia.

Szef nie uczy...

Program nie jest realizowany bezpośrednio przez przedsiębiorcę. Może być przeprowadzony np. przez powiatowy urząd pracy albo agencję zatrudnienia czy instytucję szkoleniową. - Warto jednak zainwestować w kompleksowy program outplacementu, który nie ogranicza się do wskazania przez doradców zawodowych lub szkoleniowców, jak pisać CV i listy motywacyjne, czy do przesyłania pracownikom ofert pracy - mówi Łukasz Starczak starszy specjalista ds. zarządzania personelem w firmie Włiirlpool Polska, w której taki outplacement był prowadzony do końca marca tego roku. W jego przekonaniu wspomniane programy powinny ułatwiać wejście na rynek przez stosowanie np. warsztatów z autoprezentacji czy otwarcia własnego biznesu. - Oprócz pozytywnego wpływu na wizerunek takie przyjazne zwolnienia przyczyniają się bezpośrednio do zmniejszenia ryzyka napięć na linii pracownik - pracodawca, takich jak strajk lub ucieczki na LA - podkreśla Maurice Delbar, prezes Start People.

... i nie płaci

Ważne jest to, że koszty zwolnienia monitorowanego nie muszą w całości obciążać pracodawcy. Może on wykorzystać do tego celu np. dotacje unijne (patrz ramka). Może być ono w części finansowane także przez odpowiednie jednostki administracji publicznej lub wspólnie, na podstawie porozumienia, przez organizacje i osoby prawne z udziałem pracodawcy. Daniel Jastrun, radca prawny i partner w kancelarii Magnusson, przypomina, że pracodawca, który stosuje zwolnienia monitorowane i w ich ramach wysyła zwalnianych na szkolenia, koszty tego może pokryć np. z utworzonego w firmie funduszu szkoleniowego. Ma przy tym wypłacać tym osobom świadczenie szkoleniowe (200 proc. minimalnej pensji). W zamian za to otrzyma z urzędu pracy refundację składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Opinia - Marta Jasińska

Do tej pory dotacje z Brukseli były zarezerwowane wyłącznie dla firm dobrze prosperujących. Komisja Europejska uznała jednak, że trzeba otworzyć się na podmioty, które obecnie mają problemy, ale przed gospodarczym załamaniem dobrze funkcjonowały. Otrzymają one wsparcie - maksymalnie 500 tys. euro, czyli około 2 mln zl, które mogą wykorzystać do końca 2010 r. Będzie ono dzielone na poziomie regionalnym w ramach działania 8.1.2 PO „Kapitał ludzki". Dotacje przeznaczone są na szkolenia dla zwalnianych pracowników i finansują je w 100 proc. Najpierw jednak firma musi udzielić pracownikom wsparcia w postaci szkoleń, dzięki którym zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe. Kiedy już ustabilizuje się jej sytuacja, musi też ponownie zatrudnić zwolnionych, na których uzyska dotacje.

29 Listopad
Copyright © 2022 ABBEYS Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Dotacje unijne | Dotacje dla firm | Dofinansowanie dla firm
Autorstwo strony www Adnet Polska

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się