Prasa

W pierwszym kwartale tego roku pracę straciło ponad 328 tysięcy osób

Data publikacji 07 lip

Programy Przyjazne rozstanie z pracą Pracodawca, który zwalnia, jednocześnie pomaga szukać zatrudnienia

 

Głos Wielkopolski
04-07-2009

Tekst: Elżbieta Sobańska
Komentarz: Marta Jasińska - Project Manager ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.

Według badania przeprowadzonego przez CBOS, co trzeci Polak boi się, że w najbliższej przyszłości straci pracę. Dodatkowo 55 procent uważa, że w ich regionie praca jest trudno dostępna, a 15 procent z nich jest zdania, że nie ma możliwości żadnego zatrudnienia. Utrzymanie pozytywnego wizerunku na rynku w dobie tak negatywnych nastrojów, staje się dla pracodawców dosłownie elementem przetrwania. Może bowiem dochodzić do strajków, wstrzymywania produkcji, pozwów sądowych i żądania wysokich odszkodowań. Dlatego też część przedsiębiorstw, które przeprowadzają zwolnienia, szczególnie masowe, biorą pod uwagę realizację programu tzw. przyjaznych lub monitorowanych zwolnień. Pomaga on zwalnianym pracownikom podnieść dotychczasowe kwalifikacje oraz nabyć umiejętności niezbędne przy rekrutacji, takie jak np. przygotowywanie dokumentów osobowych, rozmowa z przyszłym pracodawcą, jak również techniki autoprezentacji. Dodatkowo powoływane są tzw. punkty konsultacyjne, gdzie każdy uczestnik programu może porozmawiać z konsultantem o problemach zawodowych lub osobistych związanych z utratą pracy. Jest to skuteczna metoda wsparcia psychologicznego oraz pobudzenia motywacji do działania, a w tym przypadku poszukania pracy. Zaletą programu jest też jego pozytywny wpływ na pracowników, którzy pozostali w firmie. Świadomość zaangażowania się pracodawcy i wsparcie w znalezieniu nowej pracy, przekłada się na zrozumienie sytuacji przez pozostałych. Dzięki temu jest szansa, że atmosfera w przedsiębiorstwie nie ulega pogorszeniu, co umożliwia w miarę sprawne i efektywne funkcjonowanie firmy. Kryzys gospodarczy oraz wzrost konkurencji odbił się również na rynku outplacementu (zapewnia ciągłości zatrudnienia zwalnianym pracownikom) - stał się on bowiem bardziej wrażliwy na ceny, a firmy zainteresowane tego typu usługami bardziej wymagające. Koszt projektu outplacementowego, dostosowanego do konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa, zależny jest głównie od okresu jego trwania oraz stanowisk i kwalifikacji osób objętych programem. Taki wydatek z reguły oscyluje wokół miesięcznej pensji danego pracownika. - Program nie musi być jednak finansowany wyłącznie przez pracodawcę. Może on bowiem uzyskać wsparcie ze strony odpowiednich jednostek administracji publicznej. Innym, istotnym źródłem finansowania są fundusze unijne - mówi Marta Jasińska z Abbeys, Europejskie Doradztwo Finansowe. - Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) przewidują pomoc finansową dla przedsiębiorców przechodzących modernizację właśnie w formie programów outplacementowych, łącznie ze szkoleniami i doradztwem zawodowym.

Co to jest outplacement?

Outplacement zaliczany jest do usług z obszaru pośrednictwa pracy. Jego głównym celem jest zapewnienie ciągłości zatrudnienia zwalnianym pracownikom. Główną ideą outplacementu jest wsparcie pracowników w poszukiwaniu nowego miejsca pracy, a nie jego znalezienie za pracownika. Dlatego też duży nacisk kładzie się na doradztwo zawodowe i pomoc w ponownym określeniu kierunków rozwoju kariery oraz celów zawodowych. W 2009 roku na tego typu pomoc przeznaczono 239 mln złotych. - W pierwszym kwartale tego roku pracę straciło ponad 328 tysięcy osób, stąd kwota może okazać się niewystarczająca na zapewnienie wsparcia wszystkim potrzebującym pracownikom - uważa Marta Jasińska. - Mając na uwadze obecną sytuację na rynku, Komisja Europejska wydała Komunikat „Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego". Na jego podstawie polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia dla programów zwolnień monitorowanych. - Obecnie przygotowywane jest rozporządzenie, na podstawie którego przedsiębiorca, który w wyniku kryzysu gospodarczego, nagle utracił środki finansowe, będzie mógł otrzymać pomoc w wysokości 500 tysięcy euro - dodaje Jasińska.

29 Listopad
Copyright © 2022 ABBEYS Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Dotacje unijne | Dotacje dla firm | Dofinansowanie dla firm
Autorstwo strony www Adnet Polska

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się