Prasa

Wnioski o dofinansowanie były oceniane arbitralnie?

Data publikacji 20 maj

Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie stanowią istotne źródło informacji dla firm ubiegających się o dotacje unijne. Aby jednak mogły spełnić swoją rolę, muszą zagwarantować, że niezależnie od osoby weryfikującej dokumentację (tzw. asesora) wynik końcowy oceny jest porównywalny.

 

Gazeta Finansowa 15-05-2009
Komentarz: Kamila Jabłonowska - Starszy Konsultant w Abbeys Europejskie Doradztwo Finansowe

W działaniu 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) wniosek o dofinansowanie weryfikowany jest w sześciu kategoriach oceny przez dwóch niezależnych asesorów.

Przejrzysty i obiektywny

Aby otrzymać rekomendację do przyznania dofinansowania wniosek musi uzyskać w sumie minimum 60 punktów na 100 możliwych oraz minimum 60 proc. punktów w każdej z kategorii. Na pierwszy rzut oka system oceny w działaniu 2.1.1 PO KL wydaje się przejrzysty i obiektywny, jednak doświadczenia z pierwszej rundy aplikacyjnej wskazują, że proces oceny wniosków o dofinansowanie w dużej mierze opiera się na subiektywnej ocenie i indywidualnej interpretacji kryteriów przez asesorów.

Przyczyny różnic

Jak bowiem wyjaśnić różnicę na poziomie 30 punktów przy ocenie tego samego wniosku lub pozytywną ocenę wniosku przez jednego asesora oraz jego odrzucenie przez drugiego? Jak uzasadnić firmie, składającej dwa wnioski o dofinansowanie w tej samej rundzie aplikacyjnej, że w jednym wniosku wydatki uznane zostały za zasadne i prawidłowe, podczas gdy drugi wniosek nie otrzymał dofinansowania z powodu zawyżonego budżetu projektu? Przy czym w obydwu przypadkach budżety projektów konstruowane były na bazie tych samych danych finansowych.

Zastanawiająca jest również sytuacja, w której wniosek przywrócony do ponownej oceny po pozytywnym rozpatrzeniu protestu zostaje odrzucone w trzech kryteriach, w których pierwotnie osoby oceniające przyznały mu wymaganą liczbę punktów.

Precyzowanie kryteriów

Możliwym rozwiązaniem jest takie doprecyzowanie kryteriów, aby w jak największym stopniu ograniczyć swobodę ich interpretacji przez osoby oceniające. Pomocnym dla firmy ubiegającej się  o dotację byłoby również wskazanie kluczowych parametrów podlegających ocenie w każdym z kryteriów z osobna oraz przypisanie im szczegółowych przedziałów lub wag punktowych. Tym samym wnioskodawca niekorzystający z usług firm doradczych, a więc nieposiadający wystarczającego doświadczenia, nie jest w stanie przewidzieć końcowego wyniku oceny.

Czyste reguły

Na przykład w kryterium „wydatki  projektu", gdzie ocenie podlegają koszty projektu pod kątem całego budżetu, ich niezbędności, racjonalności, zasadności i efektywności, a także prawidłowość sporządzenia  całego budżetu, trudno przewidzieć czy wydatek, który przez nas uznany został za niezbędny i racjonalny, spełni też oczekiwania asesora. Dobrym rozwiązaniem byłoby również sporządzenie listy najczęściej popełnianych przez firmy błędów skutkujących odrzuceniem wniosku na etapie oceny. Dokument ten stanowiłby cenne źródło informacji dla firm, które planują ubiegać się o dotacje unijne w kolejnych rundach aplikacyjnych.

29 Listopad
Copyright © 2022 ABBEYS Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Dotacje unijne | Dotacje dla firm | Dofinansowanie dla firm
Autorstwo strony www Adnet Polska

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się