Prasa

Zwolnienia z miękkim lądowaniem

Data publikacji 20 lip

Według analityków największe spowolnienie gospodarki nastąpi pod koniec tego roku, natomiast poważne pogorszenie sytuacji na rynku pracy to koniec 2010 roku. Jednak już teraz. - jak wynika z badań CBOS - co trzeci Polak boi się utraty pracy jako konsekwencji kryzysu.

Zwolnienia z miękkim lądowaniem
2009-07-13

Według analityków największe spowolnienie gospodarki nastąpi pod koniec tego roku, natomiast poważne pogorszenie sytuacji na rynku pracy to koniec 2010 roku. Jednak już teraz. - jak wynika z badań CBOS - co trzeci Polak boi się utraty pracy jako konsekwencji kryzysu.

Komentarz: Marta Jasińska - Project Manager ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe
Głos Wielkopolski 13-07-2009

- Co prawda po wczesnowiosennym wzroście rejestrujących się bezrobotnych sytuacja się ustabilizowała, to jednak przewidujemy, że pod koniec wakacji znów zacznie się zgłaszać do nas większa liczba osób poszukujących pracy - mówi Dagmara Żuławska, kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

- Tradycyjnie będą to absolwenci, ale też, niestety, mamy już informacje z firm o przygotowywanych zwolnieniach grupowych.

Czy można się rozstać w przyjaźni?

Próbując przetrwać kryzys, firmy przede wszystkim tną koszty przez redukcję zatrudnienia. Zmuszone do przeprowadzenia zwolnień, często nie są świadome, że mogą skorzystać z usługi outplacementu, czyli tzw. przyjaznych zwolnień. Dzięki takim programom zwalniany pracownik ma szanse podnieść swoje kwalifikacje, a co ważniejsze zdobyć nową pracę. Natomiast pracodawca nie traci, a zyskuje dobry wizerunek w oczach opinii publicznej. Outplacement zaliczany jest do usług z obszaru pośrednictwa pracy. Jego głównym celem jest zapewnienie ciągłości zatrudnienia zwalnianym pracownikom. Jednak ideą outplacementu jest wsparcie pracowników w poszukiwaniu nowego miejsca pracy, a nie jego znalezienie za pracownika. Dlatego też duży nacisk kładzie się na doradztwo zawodowe i pomoc w ponownym określeniu kierunków rozwoju kariery oraz celów zawodowych. Na skorzystanie z usług outplacementu zdecydowała się firma Procter&Gamble.

- Z powodu oszczędności zlikwidowano moje stanowisko - mówi Mariusz, który dotychczas prowadził oddział P&G. - Jednak firma nie zostawiła mnie samego z problemem. Odbyłem już kilka spotkań w firmie rekrutacyjnej i mam nadzieję, że już niedługo znajdę zatrudnienie.

Ile kosztuje przyjazne pożegnanie?

Oczywiście zapewnienie pracownikowi przyjazne odejście kosztuje. Koszt projektu outplacementowego, dostosowanego do konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa, zależny jest głównie od stopnia zaawansowania, okresu trwania oraz stanowisk i kwalifikacji osób objętych programem. Taki wydatek z reguły oscyluje wokół miesięcznej pensji danego pracownika. Nie musi jednak na tym tracić budżet firmy. Pracodawca może uzyskać na ten cel wsparcie ze strony odpowiednich jednostek administracji publicznej. Innym istotnym źródłem finansowania są fundusze unijne, a właściwie środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" przewiduje pomoc finansową dla przedsiębiorców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne właśnie w formie programów outplacementowych łącznie ze szkoleniami i doradztwem zawodowym. Realizowane jest w formie konkursu - mówi Marta Jasińska z Abbeys, Europejskie Doradztwo Finansowe.

W 2009 r. przeznaczono na ten cel 239 mln zł. Mając na uwadze obecną sytuację na rynku, Komisja Europejska wydała Komunikat „Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego". Na jego podstawie polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia dla programów zwolnień monitorowanych. Obecnie przygotowywane jest rozporządzenie, na podstawie którego przedsiębiorca, który w wyniku kryzysu gospodarczego nagle utracił środki finansowe, będzie mógł otrzymać pomoc w wysokości 500 tys. euro.

Dobre wrażenie

Outplacement to nie tylko pomoc dla zwalnianych pracowników, ale też dbanie o wizerunek firmy, gdyż bez względu na powody redukcji zatrudnienia, takie działania zawsze mają negatywny wydźwięk w relacjach z kontrahentami i nie pozostają bez wpływu na nastroje w samej firmie. Świadomość zaangażowania się pracodawcy i wsparcie w znalezieniu nowej pracy przekłada się na zrozumienie sytuacji przez pozostałych pracowników. Dzięki temu atmosfera w przedsiębiorstwie nie ulega pogorszeniu, co umożliwia sprawne i efektywne funkcjonowanie firmy.

29 Listopad
Copyright © 2022 ABBEYS Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Dotacje unijne | Dotacje dla firm | Dofinansowanie dla firm
Autorstwo strony www Adnet Polska

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się