Oferta

pozyskiwanie
dotacji

Pozyskiwanie dotacji unijnej na:

 • modernizację zakładu produkcyjnego celem wprowadzenia nowego produktu lub usługi
 • budowę nowego zakładu produkcyjnego lub usługowego
 • zakup lub modernizację maszyn i urządzeń w celu wprowadzenia innowacyjnego produktu lub usługi
 • inwestycje w obszarze ochrony środowiska
 • badania i rozwój, włącznie z budową prototypów
 • szkolenia
 • inwestycje informatyczne
 • inwestycje w centra badawczo - rozwojowe oraz klastry
 • działalność typu venture capital itd

Mapa dotacji wg. intensywności wsparcia:Rozmiar przedsiębiorstwa

rozliczanie
dotacji

W ramach rozliczania dotacji unijnej oferujemy:

 • doradztwo w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z przepisami unijnymi i lokalnymi
 • doradztwo w zakresie kontroli oraz dekretacji dokumentów księgowych
 • sporządzanie raportów finansowych
 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania końcowego
 • doradztwo w zakresie promocji i wizualizacji projektu
 • przedkładanie dokumentacji do właściwej Instytucji Wdrażającej
 • występowanie przed wszystkimi organami w pełnym procesie rozliczania
 • opracowywanie pełnej korespondencji na kierowane zapytania ze strony wszystkich organów wdrażających
 • utrzymywanie aktywnego kontaktu z Instytucją Wdrażającą
 • audyty europejskie

analiza
przedsięwzięcia

Działania realizowane w ramach analizy:

 • analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego pod względem możliwości pozyskiwania dotacji ze środków publicznych lub preferencyjnych
 • weryfikacja nakładów inwestycyjnych i kosztowych pod względem możliwości zakwalifikowania ich jako inwestycje w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej oraz pod względem możliwości spełnienia wymogów formalnych uprawniających do złożenia dokumentacji unijnej w ramach Programów europejskich, wspólnotowych i krajowych
 • ewaluacja wskazanych rozwiązań pod kątem ich szans na skuteczne aplikowanie oraz prezentacja dokonanej analizy źródeł finansowania przedsięwzięć

ABBEYS przyjmuje odpowiedzialność za cały proces pozyskiwania dotacji aż do ostatecznego rozliczenia się z płatności a następnie z zobowiązań wobec Unii Europejskiej.

To trwanie z Klientem aż do ostatecznego zakończenia spraw unijnych jest bardzo ważne dla naszych Klientów a nam daje pewność bezpiecznego prowadzenia procesu pozyskiwania dotacji.

opracowanie
strategii
wykorzystania

Opracowywanie strategii długofalowego wykorzystywania dotacji.

Przygotowanie strategii długofalowego wykorzystywania dotacji poprzedza analiza planów inwestycyjnych podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub całej GRUPY.

Opracowanie stanowi wskazanie na to z jakich źródeł można sfinansować planowane inwestycje, jak je połączyć i kiedy należy aplikować o dotacje dla firmy.

Jest to kompendium informacji dla kadry zarządzającej, niezbędne w procesie podejmowania strategicznych decyzji rozwoju spółki.

Copyright © 2022 ABBEYS Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Dotacje unijne | Dotacje dla firm | Dofinansowanie dla firm
Autorstwo strony www Adnet Polska

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się