Oferta

inwestorzy


Abbeys Finance zajmuje się doradztwem przy pozyskaniu kapitału na rynku niepublicznym, w tym w szczególności od Inwestorów instytucjonalnych (finansowych) oraz (branżowych) jak również zamożnych.

Usługi Abbeys Finance przy tego typu projektach obejmują:

 • analizę sytuacji spółki 
 • doradztwo finansowe (m.in. współpraca przy przygotowaniu projekcji finansowych, analiza ekonomiczno-finansową efektów transakcji) 
 • wycenę spółki 
 • przygotowanie biznesu planu / memorandum informacyjnego 
 • kontakty z potencjalnymi Inwestorami
 • udział w negocjowaniu struktury i warunków transakcji z inwestorami / bankami

Biorąc pod uwagę doświadczenie oraz stałą współpracę z Funduszami PE/VC Abbeys Finance jest w stanie zapewnić zorganizowanie spotkania z odpowiednim funduszem, poprowadzenie transakcji dokapitalizowania, aż do jej finalizacji.

finansowanie
bankowe

Finansowanie poprzez pozyskanie długu bankowego to proces, podczas którego posiadanie doradcy finansowego przynosi korzyści w postaci obiektywnego i zgodnego ze standardami analitycznymi banków przedstawienia Spółki i planowanego projektu inwestycyjnego, co zwiększa wiarygodność, a tym samym daje możliwość szybszego wynegocjowania korzystnych warunków finansowania.

Abbeys Finance współpracuje od wielu lat z większością Banków w Polsce

fundusze
PE/VC

Inwestycji typu private equity (PE) dokonują wyspecjalizowane fundusze, które nabywają udziały i akcje w spółkach nienotowanych na regulowanym rynku publicznym, w celu zwiększenia ich wartości i sprzedaży z zyskiem w przyszłości.

Poszczególne fundusze mają własną politykę inwestycyjną, która często preferuje wybrane branże, regiony geograficzne i etapy rozwoju firmy. 

Specyfika działalności funduszy PE/VC polega na tym, że w okresie trwania inwestycji (przeciętnie od trzech do siedmiu lat) wspomagają one przedsiębiorstwo nie tylko własnym kapitałem, ale także wiedzą i doświadczeniem zespołu zarządzającego, m.in. w zakresie zarządzania strategicznego i finansowego oraz rekrutacji kadry zarządzającej dla przedsiębiorstwa.

Przedstawiciele funduszy są także aktywnymi członkami rad nadzorczych.

W rezultacie, pozyskując dofinansowanie dla firmy ze strony funduszu PE/VC przedsiębiorca pozyskuje partnera budującego wraz z nim wartość firmy. Fundusz aktywnie współpracuje z Zarządem spółki, a długi okres współpracy umożliwia trwałe wdrożenie w spółce korzystnych zmian, usprawnień, know-how i standardów zarządzania. Ponosząc na równi z pozostałymi udziałowcami ryzyko rozwoju przedsiębiorstwa, fundusz zainteresowany jest efektywnym budowaniem wartości spółki, elastycznie reagując na sytuację makro- i mikroekonomiczną oraz zmiany zachodzące w branży.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz kontakty z większością funduszy PE oraz VC.

Znamy preferencje funduszy oraz ich strategię inwestycyjną co pozwala nam dotrzeć bezpośrednio do odpowiedniego funduszu i w sposób odpowiedni zarekomendować przyszłą transakcję.

transakcje (m&a)
fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia są transakcjami stosowanymi przez przedsiębiorstwa celem osiągnięcia określonych zamierzeń strategicznych i finansowych.

Ich konsekwencją może być połączenie dwóch podmiotów gospodarczych w jedną organizację w taki sposób, aby osiągnąć nowe cele, wspólnie uczestnicząc w rynku (fuzja) lub nabycie takiej liczby akcji (udziałów) jednego przedsiębiorstwa przez drugie, która daje możliwość kontroli nad całością, wynikiem czego wykupiona firma zostaje w pewien sposób włączona w struktury jednostki przejmującej (przejęcie).

Uczestnikami fuzji i przejęć mogą być przedsiębiorstwa zupełnie odmienne pod względem stylu zarządzania, kultury organizacyjnej, czy systemów wartości, stąd sukces takiej operacji uzależniony jest od tego jak skutecznie potrafią się one ze sobą zintegrować.

Obsługa doradcza procesów fuzji i przejęć (M&A) obejmuje:

 • ustalenie listy potencjalnych inwestorów,
 • wycenę spółki,
 • przygotowanie ofert i memorandów informacyjnych,
 • opracowanie struktury transakcji,
 • przeprowadzenie procesu due diligence, 
 • przygotowanie koncepcji i organizację finansowania transakcji,
 • negocjacje,
 • organizację oraz koordynację prac innych ekspertów (audytorzy, specjaliści branżowi, kancelarie prawne, biegli rewidenci, doradcy podatkowi).

emisja
obligacji

Emisja obligacji stanowi alternatywne źródło pozyskania kapitału dla emisji akcji i kredytu inwestycyjnego. Wraz z naszymi Partnerami pomagamy w kompleksowej obsłudze procesu emisji obligacji w ramach oferty publicznej oraz prywatnej.

analizy
finansowe

W ramach współpracy z naszymi Partnerami zapewniamy przygotowanie analiz finansowo-ekonomicznych i wyceny przedsiębiorstw w tym:

 • przeprowadzenie wyceny spółki,
 • opracowanie strategii oraz określenie jej kluczowych parametrów,
 • nadzór nad procesem transakcji,
 • przygotowanie memorandum informacyjnego,
 • dotarcie do jak najszerszego kręgu potencjalnych inwestorów,
 • prowadzenie negocjacji,
 • przygotowywanie ofert wstępnych i ostatecznych,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

Posiadanie Doradcy przynosi korzyści w postaci znacznego skrócenia czasu niezbędnego do pozyskania finansowania dłużnego oraz poprawieniem warunków takiego finansowania.

Obecność Doradcy umiejętnie prezentującego spółkę oraz planowaną transakcję zwiększa wiarygodność spółki i tym samym daje możliwość wynegocjowania lepszych warunków finansowania.

Copyright © 2022 ABBEYS Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Dotacje unijne | Dotacje dla firm | Dofinansowanie dla firm
Autorstwo strony www Adnet Polska

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się