Bieżąca obsługa korporacyjna spółek

Zajmujemy się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego i przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność, w każdym aspekcie działalności gospodarczej.

W tym zakresie, doradzamy klientom w szczególności w zakresie:

  • zakładania spółek, przekształcania, łączenia i likwidacji (w tym również spółek publicznych);
  • przygotowywania bieżącej dokumentacji korporacyjnej, w tym uchwał organów spółek oraz umów wspólników/ akcjonariuszy, porozumień i umów o współpracy;
  • restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, w tym przeprowadzaniu procesów, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów/akcji, squeeze out i reverse squeeze out;
  • opracowywania oraz wdrażania umów holdingowych dla grup kapitałowych;
  • zabezpieczenia interesów członków zarządu w kontekście odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa; prowadzimy szkolenia dla kadry menedżerskiej z zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek,
  • sporządzania i analizy umów w obrocie gospodarczym,
  • regulowania ładu korporacyjnego w Spółkach,
  • opracowywania dla Spółek dokumentacji wewnętrznej zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi (compliance)

ABBEYS - BIURO WARSZAWA

ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
00-131 Warszawa, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

ABBEYS - BIURO KRAKÓW

ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
30-526 Kraków, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00