Dotacje UE na OZE,
transformację energetyczną
i ochronę środowiska

Celem projektu unijnego w zakresie transformacji energetycznej Twojej firmy powinna być zmiana mixu energetycznego z jakiego korzystasz na własne odnawialne źródła wytwarzania energii OZE oraz związana z tym redukcja śladu węglowego CO2. W przypadku inwestycji w oczyszczalnię ścieków celem musi być wzrost wydajności uzdatnia wody w m3. Natomiast inwestycje w systemy recyclingu powinny charakteryzować się spadkiem ilości generowanych odpadów poprzez ich ponowne wykorzystanie/przetworzenie w ramach systemu gospodarki o obiegu zamkniętym.

W aktualnej perspektywie budżetu Unia Europejska oferuje polskim firmom z Europejskiego Funduszu Spójności 3 mld EUR na inwestycje w transformację energetyczną firm oraz 1,5 mld EUR na inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków i recyklingu. Transformacja energetyczna, ochrona zasobów wodnych oraz gospodarka o obiegu zamkniętym są jednymi z kluczowych celów strategii zrównoważonego rozwoju UE.

 

Przygotujemy wniosek o dotację UE dla Twojej firmy na inwestycje w zakresie instalacji OZE i projektów związanych z ochroną środowiska

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie UE na projekty OZE rozpoczyna się od przedstawienia przez Twoją firmę opisu planowanej inwestycji, aktualnego profilu zużycia energii elektrycznej , szacunkowego budżetu i jego składników.

 Następnie nasz zespół przedstawi ramowy harmonogram współpracy, którego celem będzie kompleksowe przygotowanie wniosku o dotacje UE na inwestycje w OZE w Twojej firmie. Kompletny wniosek obejmuje:

 • wykonanie analizy statusu przedsiębiorstwa i powiązań kapitałowo/osobowych
 • wykonanie analizy inwestycji w zakresie lokalizacji i przedmiotu inwestycji
 • wykonanie analizy inwestycji pod względem możliwości pozyskiwania dotacji z konkretnych źródeł obejmujących pomoc publiczną UE lub krajową lub innych środków preferencyjnych
 • opracowanie planu realizacji inwestycji
 • opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji wraz z analizą kwalifikowalności wydatków w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej oraz pod względem możliwości spełnienia wymogów formalnych uprawniających do uzyskania na nie dotacji UE
 • opracowanie budżetu rzeczowo/finansowego inwestycji
 • opracowanie studium wykonalności
 • opracowanie biznes planu finansowego wraz ze wskaźnikami rentowności ekonomicznej inwestycji

Budżety inwestycyjne projektów związanych z budową instalacji OZE mogą obejmować wydatki na:

 • elementy instalacji fotowoltaicznych (PV), np. inwertery, panele, okablowanie, usługi montażu
 • elementy instalacji kogeneracyjnych, np. silniki, generatory, usługi montażu
 • elementy instalacji trigeneracyjnych, np. silniki, generatory, usługi montażu
 • elementy biogazowni, np. reaktory, instalacje, usługi montażu
 • generatory wiatrowe, np. fundamenty, wieże, generatory, usługi montażu
 • magazyny energii
 • trafostacje wraz z niezbędną infrastrukturą

Za współpracę z Twoją firmą w zakresie opracowania w/w wniosku o dotację UE odpowiada zespół ABBEYS składający się z project managerów, inżynierów, analityków, konsultantów, ekspertów z działu prawnego i podatkowego, który zapewnia kompleksowe doradztwo na każdym etapie procesu przygotowania wniosku oraz aplikowania o przyznanie dofinansowania przez unijnymi organami właściwymi. W trakcie realizacji współpracy nasz zespół będzie stosował autorską metodologię opracowania wniosków unijnych ABBEYS WAY. Dowiedz się więcej na czym polega ABBEYS WAY.

ABBEYS - BIURO WARSZAWA

ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
00-131 Warszawa, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

ABBEYS - BIURO KRAKÓW

ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
30-526 Kraków, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00