Oferujemy szerokie możliwości finansowania wkładu własnego

Pozyskujemy kapitał i doradzamy w zakresie wyboru strategii dokapitalizowania Twojej firmy przy finansowaniu wkładu własnego do projektów objętych dofinansowaniem unijnym. Rozumiemy jak łączyć różne formy finansowania dla jednego podmiotu gospodarczego w taki sposób, aby finansować jego rozwój jak najkorzystniej. Korzystając z naszej wiedzy i bogatego doświadczenia skutecznie pomagamy w zorganizowaniu odpowiedniego instrumentu finansowego dopasowanego do potrzeb Twojej firmy. Wypracowaliśmy osobiste relacje biznesowe z wieloma instytucjami finansowymi, bankami, funduszami kapitałowymi, funduszami private equity, inwestorami branżowymi oraz aniołami biznesu, dzięki czemu możemy skutecznie zrealizować Twoje zlecenie pozyskania kapitału prywatnego na planowane inwestycje w firmie.

Finansowanie inwestycji/transakcji

Pozyskujemy kapitał od kwoty 5 mln PLN. Nasze możliwości przygotowania i zrealizowania strategii dokapitalizowania Twojej firmy obejmują następujące źródła pozyskania środków na rozwój spółki:

Banki. Przygotowujemy wymagane dokumentację bankową, zapewniamy aktywną komunikację z opiekunem bankowym, kształtujemy strategię negocjacji z bankiem, analizujemy warunki. Nasze doradztwo obejmuje:

 • kredyty firmowe – obrotowe i inwestycyjne,
 • pożyczki,
 • leasing,
 • factoring,
 • gwarancje,
 • akredytywy,

 Fundusze PE/VC. Sprawdzamy możliwości inwestowania w wytypowane spółki, akcje, udziały, obligacje

Inwestorzy prywatni i aniołowie biznesu. Dysponujemy zweryfikowaną i sprawdzoną grupą rzetelnych Inwestorów dysponującymi własnymi środkami.

Fuzje i przejęcia. Oferujemy także realizację strategii rozwoju Twojej firmy poprzez transakcje oparte o fuzje i przejęcia innych przedsiębiorstw. W ramach takich projektów nasz zespół adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, project managerów i konsultantów przeprowadza kompletny proces transakcji sprzedaży/kupna spółki.

Przygotowanie analiz finansowych i kredytowych

 • przygotowujemy teasery  i memoranda informacyjne
 • wykonujemy audyt finansowy
 • zapewniamy kompleksową ocenę sytuacji finansowej, weryfikujemy dokumentacje księgową, opracowujemy raporty końcowe
 • przygotowujemy firmę do przeprowadzenia oceny kredytowej typu scoring/raiting
 • identyfikujemy zagrożenia oraz opracowujemy prognozy warunków kredytowych
 • opracowujemy wyceny spółek
 • zapewniamy weryfikacje wartości przedmiotów finansowania lub transakcji, spółek, patentów, znaków towarowych, know-how,
 • wykonujemy due diligence w ramach transakcji typu M&A
 • koordynujemy i zarządzamy pracami wszystkich zaangażowanych stron w ramach wymienionego procesu

Opracowanie modeli finansowych

Dokonujemy kompleksowej analizy otrzymanych danych finansowych i celów biznesowych oraz dokonujemy ich optymalizacji. W ramach doradztwa finansowego sporządzamy biznes plany i projekcje finansowe w zakresie:

 • opracowania feasibility studies, w tym studium opłacalności i wykonalności projektu inwestycyjnego
 • opracowania modeli finansowania inwestycji typu corporate finance lub project finance
 • konsultujemy projekty celowe, w ramach special purpose vehicle (SPV)
 • określamy warunki realizacji projektu SPV i konsekwencje finansowe dla spółki matki lub grupy kapitałowej

Zapoznaj się z historią sukcesu naszego klienta:

Zdobyliśmy inwestora dla największej sieci ze zdrową żywnością

ABBEYS - BIURO WARSZAWA

ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
00-131 Warszawa, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

ABBEYS - BIURO KRAKÓW

ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
30-526 Kraków, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00