Reorganizacje kapitałowe

Wybrana forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej, jej majątek i kapitał powinny realizować zakładane cele biznesowe i gospodarcze. Pomagamy klientom przejść sprawnie przez reorganizacje kapitałowe, przy zabezpieczeniu zachowania ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej.

Proponujemy naszym klientom w ramach reorganizacji kapitałowych usługi wsparcia prawno-podatkowego, które obejmują m.in.:

  • Doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Opracowanie modelu transformacji przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych.
  • Przeprowadzenie połączenia, podziału, przekształcenia spółki.
  • Przeprowadzenie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o.
  • Obsługa transakcji zbywania przedsiębiorstwa.
  • Obsługa prawna zbywania udziałów oraz akcji

ABBEYS - BIURO WARSZAWA

ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
00-131 Warszawa, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

ABBEYS - BIURO KRAKÓW

ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
30-526 Kraków, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00