Prawo pracy

Na bieżąco wspieramy naszych klientów we wszelkich prawnych aspektach związanych z zatrudnieniem oraz polityką HR.

Nasze usługi, którymi chcemy wesprzeć Twoją organizację w tym zakresie obejmują:

  • Bieżące doradztwo i wsparcie dla działów HR
  • Sporządzanie dokumentacji prawnej związanej z zatrudnieniem (umowy o pracę, umowy zakazu konkurencji, umowy regulujące odpowiedzialność materialną pracowników, umowy cywilnoprawne, kontakty menadżerskie)
  • Sporządzanie regulaminów wewnątrzzakładowych tj. w szczególności regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, polityki antydyskryminacyjnej, kodeksów postępowania etycznego, regulaminów home-office
  • Asysta w procesie wyboru reprezentacji pracowników oraz prowadzenie procesu konsultacji z dokumentacji wewnątrzzakładowej z reprezentacją pracowników
  • Sporządzenie dokumentacji zapewniającej wdrożenie unijnej dyrektywy w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. sygnaliści)
  • Dostosowanie dokumentacji pracowniczej do wymogów rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych (RODO)
  • Przeprowadzanie audytów akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji związanej z stosunkiem pracy
  • Pomoc prawna w zatrudnianiu cudzoziemców
  • Szkolenia dla działów HR w bieżących sprawach z zakresu prawa pracy

ABBEYS - BIURO WARSZAWA

ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
00-131 Warszawa, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

ABBEYS - BIURO KRAKÓW

ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
30-526 Kraków, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00