Dotacja UE na produkcję i nowe technologie

Celem projektu inwestycyjnego Twojej firmy, który będzie starał się o przyznanie dotacji UE, powinno być spełnienie priorytetów określonych w strategii UE w postaci: wdrożenia ulepszonej technologii produkcji, zastosowania w niej najnowszych rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 tj. informatyki przemysłowej, robotyzacji lub sztucznej inteligencji oraz uzyskanie pozytywnego wpływu na najbliższe środowisko i klimat. W aktualnej perspektywie budżetu UE oferuje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla polskich firm działających w sektorze gospodarki przemysłowej 12 mld EUR na takie inwestycje.

Przygotujemy wniosek o dotację dla Twojej firmy na inwestycje w zakresie produkcji i nowych technologii

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie UE rozpoczyna się od przedstawienia przez Twoją firmę opisu planowanej inwestycji, w tym w szczególności jej celów, modelu biznesowego, szacunkowego budżetu i jego składników oraz szczegółowych założeń wybranej technologii produkcji.

 Następnie nasz zespół przedstawi ramowy harmonogram współpracy, którego celem będzie kompleksowe przygotowanie wniosku o dotacje UE na inwestycje w ulepszone technologie produkcyjne. Kompletny wniosek obejmuje:

 • Wykonanie analizy statusu przedsiębiorstwa i powiązań kapitałowo/osobowych
 • Wykonanie analizy inwestycji w zakresie lokalizacji i przedmiotu inwestycji
 • Wykonanie analizy inwestycji pod względem możliwości pozyskiwania dotacji z konkretnych źródeł obejmujących pomoc publiczną UE lub krajową lub innych środków preferencyjnych
 • Wykonanie analizy stosowanych w inwestycji technologii
 • Opracowanie planu realizacji inwestycji
 • Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji wraz z analizą kwalifikowalności wydatków w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej oraz pod względem możliwości spełnienia wymogów formalnych uprawniających do uzyskania na nie dotacji UE
 • Opracowanie budżetu rzeczowo/finansowego inwestycji
 • Opracowanie analizy otoczenia rynkowego, w tym dostawców, odbiorców i konkurencji
 • Opracowanie biznes planu finansowego wraz ze wskaźnikami rentowności ekonomicznej inwestycji

Budżety inwestycyjne projektów związanych z wdrożeniem ulepszonych technologii produkcji mogą obejmować wydatki na:

 • modernizację zakładu produkcyjnego
 • budowę nowego zakładu produkcyjnego
 • zakup gruntów i budowę hal produkcyjnych
 • kompletne linie produkcyjne,
 • wyposażenie pojedynczych gniazd produkcyjnych/obróbczych
 • maszyny, urządzenia produkcyjne i inne wyposażenie produkcyjne
 • modernizację maszyn i urządzeń
 • instalacje w obszarze ochrony środowiska
 • instalacje w obszarze transformacji energetycznej
 • badania i rozwój, włącznie z budową prototypów
 • szkolenia operatorów maszyn i pracowników zarządzania produkcją
 • sprzęt IT i usługi informatyczne
 • budowę centr badawczo – rozwojowych
 • wyposażenie laboratoriów kontroli jakości
 • koszty operacyjne opracowania i wdrożenia nowych technologii lub produktów, w tym koszty engineeringu, prototypowania, badań lub testów, wynagrodzeń inżynierów i innych pracowników biorących udział w realizacji inwestycji, surowców do partii pilotażowych

Za współpracę z Twoją firmą w zakresie opracowania w/w wniosku o dotację UE odpowiada zespół ABBEYS składający się z project managerów, inżynierów, analityków, konsultantów, ekspertów z działu prawnego i podatkowego, który zapewnia kompleksowe doradztwo na każdym etapie procesu przygotowania wniosku oraz aplikowania o przyznanie dofinansowania przez unijnymi organami właściwymi. W trakcie realizacji współpracy nasz zespół będzie stosował autorską metodologię opracowania wniosków unijnych ABBEYS WAY. Dowiedz się więcej na czym polega ABBEYS WAY.

ABBEYS - BIURO WARSZAWA

ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
00-131 Warszawa, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

ABBEYS - BIURO KRAKÓW

ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
30-526 Kraków, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00