Doradztwo prawne w projektach unijnych

Wspieramy naszych klientów we wszelkich prawnych zagadnieniach towarzyszących pozyskaniu i rozliczeniu dotacji unijnych oraz krajowych.

Nasze usługi dla klientów w tym zakresie obejmują szeroki zakres doradztwa, w tym:

  • Analizę postanowień umów dotacyjnych oraz regulaminów
  • Analizę statusu przedsiębiorcy w świetle przepisów unijnych oraz ryzyka związanego z koniecznością zwrotu dotacji w przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy w świetle wiążących umów dotacyjnych
  • Kompleksowe opracowywanie rozwiązań organizacyjnoprawnych nakierowanych na brak konieczności zwrotu dotacji w przypadku trudności w kontynuowaniu projektu w dotychczasowym kształcie
  • Przygotowywanie stosownych pism i wniosków do organów dotacyjnych
  • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji korporacyjnej Spółek celem wdrożenia oraz uzasadnienia wybranego rozwiązania organizacyjnoprawnego
  • Reprezentowanie klientów w sporach z organami dotacyjnymi w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo administracyjnych

ABBEYS - BIURO WARSZAWA

ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
00-131 Warszawa, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

ABBEYS - BIURO KRAKÓW

ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
30-526 Kraków, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00