Dlaczego warto pozyskać dotację UE?

ABBEYS to lider w pozyskiwaniu dotacji z funduszy UE

Pomagamy pozyskać dokapitalizowanie inwestycji w Twojej firmie w postaci bezzwrotnych dotacji z funduszy inwestycyjnych UE. Dla naszych klientów z sukcesem pozyskaliśmy już ponad 5 mld PLN dotacji. Do tej pory zrealizowaliśmy 750  projektów dla firm z różnych branż, w tym przetwórstwa metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, przetwórstwa drewna, produkcji żywności, produkcji farmaceutyków i kosmetyków, automotive, produkcji oprogramowania IT. Każda firma w Polsce zajmująca się produkcją lub zaawansowanymi technologicznie usługami może ubiegać się o przyznanie dotacji na swoje projekty z funduszy inwestycyjnych UE.

UE zachęca do inwestycji w nowe technologie produkcyjne i OZE

W latach 2021-2030 Unia Europejska oferuje aż 16,5 miliarda EUR na dotacje dla polskich firm z pomocy horyzontalnej i regionalnej. W tym 12 mld EUR dotacji oferowane jest na wdrożenie ulepszonych technologii produkcji, 3 mld EUR dotacji na inwestycje związane z transformacją energetyczną oraz 1,5 mld EUR ochroną środowiska w firmach, w szczególności w ramach dofinansowania budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków. Część tych środków może trafić do Twojej firmy.

Oferta obsługi procesu pozyskania dotacji UE

ABBEYS WAY:
10 kroków do sukcesu

W takcie prowadzenia prawie 20-letniej działalności ABBEYS opracował autorską metodologię pod nazwą ABBEYS WAY, która pozwala na zdefiniowanie założeń technologicznych i biznesowych inwestycji zgodnie z aktualnymi priorytetami strategii UE oraz kryteriami oceny i selekcji projektów ubiegających się o dofinansowanie. ABBEYS WAY umożliwia przedstawienie inwestycji klienta w sposób profesjonalny i zrozumiały dla urzędników unijnych. ABBEYS WAY pozwala na pozyskanie dotacji zarówno w zakresie pomocy horyzontalnej, jaki i regionalnej UE. Opracowana przez nas metodologia opiera się na wielowymiarowej analizie projektów w zakresie priorytetów strategii UE, kryteriów oceny i selekcji wniosków, przebiegu procedury oceny wniosków. Analiza oparta jest na kompleksowym podejściu do projektu klienta i pracy interdyscyplinarnego zespołu ekspertów ABBEYS z różnych dziedzin – project managerów, konsultantów, analityków biznesowych, inżynierów, prawników i ekonomistów.

Eksperci ABBEYS pomogą dopasować Twoje plany i oczekiwania do możliwości oferowanych przez fundusze inwestycyjne UE.  Wszystkie działania wykonamy na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia

Dotacje na produkcję i nowe technologie

Kompleksowo przygotujemy merytoryczny wniosek o dotację opisujący plan rozwoju Twojej firmy. Aby uzyskać dotację UE Twój plan musi uwzględniać cele i priorytety strategii UE. Nasz zespół posiada doświadczenie oraz stosuje autorską metodologię ABBEYS WAY, która pozwala na odpowiednie ujęcie tych celów UE w przygotowanym przez nas wniosku i dzięki temu na pozyskanie dotacji na rozwój Twojej firmy.

Przygotowany wniosek o pozyskanie dotacji na inwestycje w nowe technologie produkcyjne może obejmować wydatki na:

 • grunty i hale produkcyjne
 • linie produkcyjne
 • wyposażenie w maszyny i urządzenia produkcyjne
 • koszty operacyjne wdrożenia i opracowania nowych lub ulepszonych produktów
 • i inne wydatki

Nasza efektywność w zakresie przygotowania wniosków jest potwierdzona faktami. Pozyskaliśmy 8% wszystkich dotacji unijnych przyznanych firmom w Polsce w zakresie inwestycji w produkcję.

Dotacje na OZE
i transformację energetyczną

Opracowujemy kompleksowe wnioski o dotacje unijne związane z inwestycjami w odnawialne źródła energii, transformację energetyczną i ochronę środowiska. W ramach współpracy nasz zespół przygotowuje także studia wykonalności tych projektów. Inwestycje z zakresu OZE, transformacji energetycznej i ochrony środowiska powinny mieć na celu zmianę mixu energetycznego z jakiego korzysta Twoja firma i związaną z tym redukcję emisji śladu węglowego CO2 lub ochronę środowiska w zakresie oczyszczania ścieków i recyklingu.

Rozliczenie i raportowanie projektu

Przyjmujemy odpowiedzialność za cały proces rozliczenia i raportowania inwestycji objętej dotacją UE, określony w umowie o dofinansowanie zawartej z właściwym organem unijnym. Będziemy wspierać Twoją firmą i nadzorować rozliczenie transz dotacji i poszczególnych wydatków inwestycyjnych do ostatecznego zakończenia projektu. Wsparcie ABBEYS jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa biznesowego naszych klientów, a nam daje pewność prawidłowego nadzoru nad procesem rozliczenia dotacji. Dbamy o cały proces rozliczenia projektu unijnego, włącznie z oficjalnym audytem unijnym. Nasi eksperci są obecni na każdej kontroli organów unijnych.

Finansowanie wkładu własnego

Pozyskujemy kapitał i doradzamy w zakresie wyboru strategii dokapitalizowania firm przy finansowaniu wkładu własnego do projektów objętych dofinansowaniem unijnym. Rozumiemy jak łączyć różne formy finansowania dla jednego podmiotu gospodarczego w taki sposób, aby finansować jego rozwój jak najkorzystniej. Łączymy dotacje unijne z kredytem bankowym, inwestorem prywatnym, pożyczką podporządkowaną, funduszem PE/VC w jednej inwestycji. Współpracujemy z wieloma instytucjami finansowymi. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia skutecznie pomagamy w zorganizowaniu odpowiedniego instrumentu finansowego dopasowanego do potrzeb klienta. Wypracowaliśmy osobiste relacje biznesowe z instytucjami finansowymi, bankami, funduszami kapitałowymi, funduszami private equity, inwestorami branżowymi oraz aniołami biznesu, dzięki czemu skutecznie realizujemy zlecenia pozyskania kapitału prywatnego na inwestycje realizowane przez naszych klientów.

ABBEYS dofinansowanie z Unii Europejskiej

Pomagamy pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w postaci dotacji na rozwój firmy oraz inwestycji w OZE i transformację energetyczną. Środki unijne pozyskane dla naszych klientów w zakresie dotacji z Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw realnie wpływają na rozwój i poprawę wyników finansowych klientów ABBEYS. Dotacje dla przedsiębiorstw, które pozyskaliśmy generowały wyraźny  impuls rozwojowy w postaci optymalizacji procesów produkcyjnych jak i wzroście sprzedaży naszych klientów po realizacji inwestycji dofinansowanych z UE. Dlatego dofinansowanie dla firm z środków EU to najlepszy sposób na poprawę efektywności Twojego biznesu.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie

  ABBEYS - BIURO WARSZAWA

  ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
  00-131 Warszawa, Polska

  poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

  ABBEYS - BIURO KRAKÓW

  ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
  30-526 Kraków, Polska

  poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00