Jaka jest wartość oferowanej pomocy UE na inwestycje w firmach?

Jeśli planujesz rozwój swojej firmy, powinieneś wziąć pod uwagę skorzystanie z najtańszego dostępnego źródła finansowania swoich planów, jakimi są dotacje UE. Obecnie wszystkie kluczowe inwestycje w Europie realizowane są z pomocą środków unijnych. W szczególności UE chce dokapitalizować ze środków publicznych inwestycje w nowe technologie lub odnawialne źródła energii, ponieważ o takie cele oparta jest strategia zrównoważonego rozwoju UE.

Eksperci ABBEYS pomogą Ci zrozumieć strategię polityczną UE i dostosować plan rozwoju swojej firmy do kierunków wyznaczonych przez UE. Pomagamy pozyskać dotacje naszym klientom, ponieważ doskonale znamy i rozumiemy dokumenty strategiczne UE, procedury oraz mechanizm dystrybucji dotacji.

W latach 2021-2030 UE oferuje w sumie aż 16,5 miliarda EUR wsparcia dla polskich podmiotów gospodarczych.

W tym 12 mld EUR dotacji z funduszy unijnych jest przeznaczone na dotacje na wdrożenie ulepszonych technologii produkcji w polskich firmach. Ponadto,  w tym samym czasie, UE przeznaczy 4,5 mld EUR dotacji na inwestycje związane z transformacją energetyczną oraz ochroną klimatu w firmach, w szczególności w ramach dofinansowania budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków. Bezzwrotna dotacja wypłacana jest z góry, zaliczkami w trakcie realizacji harmonogramu inwestycji.

Poznaj instrumenty finansowe, z który UE może dofinansować Twoją inwestycję

W ramach każdej perspektywy budżetu unijnego UE określa cele strategiczne wspólnej polityki europejskiej dla różnych sektorów gospodarki państw członkowskich, np. sektor rolnictwa, rozbudowy infrastruktury, kultury, budowania kapitału społecznego, gospodarki przemysłowej. Obecnie obowiązują nas cele określone w pespektywie lat 2021-2030. Zachętą dla osób i podmiotów aktywnie działających na rynku UE do wdrażania wyznaczonych przez UE celów strategicznych jest mechanizm dotacji udzielanych na projekty przez dedykowane unijne fundusze inwestycyjne. W zakresie wsparcia dla sektora gospodarki przemysłowej UE oferuje dotacje za pośrednictwem dwóch kluczowych instrumentów:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  • Europejski Fundusz Spójności (EFS)

Priorytetowym celem statutowym EFRR powiązanym ze strategią polityczną UE jest dokapitalizowanie za pomocą bezzwrotnej dotacji projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, których celem jest

  • wdrażanie ulepszonych technologii produkcji i ekspansja rynkowa
  • zastosowanie do wdrożenia technologii rozwiązań z zakresu informatyki przemysłowej, robotyzacji i sztucznej inteligencji
  • wywieranie dzięki zastosowanym technologiom pozytywnego wpływu na klimat i otocznie

Na takie projekty EFRR  oferuje do 2030 roku polskim firmom produkcyjnym 12 mld EUR w postaci pomocy horyzontalnej i pomocy regionalnej. Każda firma zainteresowana dotacją UE na swoją inwestycję musi uwzględnić w swoim projekcie wskazane przez UE powyżej cele strategiczne polityki europejskiej. Eksperci ABBEYS doradzają jak to zrobić.

Priorytetowym celem statutowym EFS jest natomiast dokapitalizowanie za pomocą bezzwrotnej dotacji projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, których celem jest:

  • przeprowadzenie transformacji energetycznej w celu zmiany mixu energetycznego z jakiego korzysta przedsiębiorstwo
  • redukcja CO2
  • inne inwestycje związane z ochroną klimatu w firmach, w szczególności w ramach dofinansowania budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków

Unia Europejska oferuje na inwestycje energetyczne typu OZE 4,5 mld EUR z EFS w postaci pomocy regionalnej, w tym 1,5 mld EUR, na projekty których celem jest wywarcie pozytywnego wpływu na klimat i środowisko naturalne w zakresie budowy oczyszczalni ścieków lub budowy systemów recyklingu związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Eksperci ABBEYS doradzają jak przygotować optymalny wniosek o dotację na projektu z zakresu OZE lub ochrony środowiska.

ABBEYS - BIURO WARSZAWA

ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
00-131 Warszawa, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

ABBEYS - BIURO KRAKÓW

ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
30-526 Kraków, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00