Transakcje M&A

W ramach praktyki M&A uczestniczymy i doradzamy we wszystkich typach transakcji dokonywanych przez fundusze private equity/venture capital oraz na wszystkich etapach rozwoju podmiotów. Wspieramy klientów również w inwestycjach typu seed capital/start-up oraz pomagamy im inwestować w rozwinięte już spółki, w tym spółki publiczne. Przygotowujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne/umowy wspólników/umowy joint venture reprezentując zarówno start- upy/pomysłodawców jak i fundusze private equity/venture capital, inwestorów oraz Aniołów Biznesu.

Świadczymy pomoc prawną przy wyjściach z inwestycji poprzez m.in. sprzedaż udziałów/akcji do inwestora branżowego/finansowego, jak i poprzez debiut spółki na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Doradzamy również przy przeprowadzaniu wykupów lewarowanych (LBO) oraz wykupów menedżerskich (MBO, MBI), doradzając przy pozyskiwaniu bądź udzielaniu finansowania w formie kredytu bankowego, jak i finansowania typu mezzanine.

Naszym klientom oferujemy w tym zakresie kompleksowe wsparcie na każdym etapie transakcji, w tym między innymi:

 • przygotowuje strukturę prawną transakcji;
 • prowadzi badanie due diligence;
 • przygotowuje dokumentację transakcyjną;
 • uczestniczy w negocjacjach;
 • prowadzi procedury koncentracji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • przygotowuje dokumentację zabezpieczeń;
 • przygotowuje dokumentację post-closingową.

Kompleksowe doradztwo transakcyjne oraz regulacyjne dla spółek publicznych i prywatnych:

Inwestycje kapitałowe i transakcje

 • doradzamy spółkom w procesie pozyskania finansowania na rynku publicznym i prywatnym przy emisjach instrumentów finansowych, w tym emisji akcji (również w ramach pre – IPO), obligacji i obligacji zamiennych na akcje;
 • doradzamy przy transakcjach zbycia oraz nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, w tym wezwań na sprzedaż akcji;
 • zajmujemy się również kompleksowym doradztwem na rzecz spółek publicznych w związku z transakcją przejęcia kontroli, w tym również w związku z przygotowaniem procesu udostępnienia informacji w ramach procesu due diligence.

Oferty publiczne i zniesienie dematerializacji akcji

 • kompleksowo obsługujemy proces wejścia spółki na rynek regulowany GPW S.A. oraz do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect lub Catalyst;
 • zapewniamy doradztwo w procesie restrukturyzacji korporacyjnej spółki w celu dostosowania jej struktury i regulacji wewnętrznych do regulacji obowiązujących spółki publiczne oraz do oczekiwań potencjalnych inwestorów;
 • doradzamy w procesie wycofania spółki z obrotu giełdowego (delistingu).

Obowiązki informacyjne

doradzamy naszym Klientom w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR oraz regulacji krajowych i unijnych obowiązujących spółki publiczne;

 • wspieramy akcjonariuszy, członków rady nadzorczej i zarządu oraz kadrę menedżerską w ocenie i prawidłowym wykonaniu obowiązków informacyjnych;
 • prowadzimy kompleksowe szkolenia dla kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych.

Bieżąca obsługa korporacyjna

 • świadczymy bieżącą, obsługę korporacyjną na rzecz spółek publicznych;
 • nadzorujemy i monitorujemy działalność spółek na zlecenie właścicieli, a jako członkowie rad nadzorczych uczestniczymy w procesie ładu korporacyjnego;
 • tworzymy programy menedżerskie i opcyjne;
 • doradzamy w procesie przymusowego wykupu akcjonariuszy (squeeze out).

ABBEYS - BIURO WARSZAWA

ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
00-131 Warszawa, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

ABBEYS - BIURO KRAKÓW

ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
30-526 Kraków, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00