ABBEYS WAY: autorska metodologia
opracowania projektów unijnych.

W takcie prowadzenia prawie 20-letniej działalności ABBEYS opracował autorską metodologię pod nazwą ABBEYS WAY, która pozwala na zdefiniowanie założeń technologicznych i biznesowych inwestycji zgodnie z aktualnymi priorytetami strategii UE oraz kryteriami oceny i selekcji projektów ubiegających się o dofinansowanie. ABBEYS WAY umożliwia przedstawienie inwestycji klienta w sposób profesjonalny i zrozumiały dla urzędników unijnych. ABBEYS WAY pozwala na pozyskanie dotacji zarówno w zakresie pomocy horyzontalnej, jaki i regionalnej UE. Opracowana przez nas metodologia opiera się na wielowymiarowej analizie projektów w zakresie priorytetów strategii UE, kryteriów oceny i selekcji wniosków, przebiegu procedury oceny wniosków. Analiza oparta jest na kompleksowym podejściu do projektu klienta i pracy interdyscyplinarnego zespołu ekspertów ABBEYS z różnych dziedzin – project managerów, konsultantów, analityków biznesowych, inżynierów, prawników i ekonomistów.

Eksperci ABBEYS pomogą dopasować Twoje plany i oczekiwania do możliwości oferowanych przez fundusze inwestycyjne UE.  Wszystkie działania wykonamy na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia merytorycznego w zakresie dotacji UE. Dzięki temu pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie inwestycji z UE i  osiągnąć komercyjny sukces Twojego przedsięwzięcia.

Obok skuteczności ważna jest w tej pracy także transparentność. Zawsze szukamy rozwiązań, które spełniają wszystkie polityki unijne. Nie narażamy klientów na działania nietransparentne pod względem prawnym, a doradzając ściśle stosujemy przepisy prawa europejskiego i krajowego, nie pozostawiając miejsca na niejasności.

ABBEYS WAY: 10 kroków do sukcesu

  1. Analiza i ocena planowanej inwestycji (technologia, produkt, rynek) pod kątem możliwości otrzymania dofinansowania UE
  2. Sugerowana modyfikacja inwestycji pod kątem skutecznego pozyskania dotacji (tzn. priorytetowe cele strategii UE) i wstępna propozycja doboru źródeł dofinansowania UE na inwestycję (fundusze UE)
  3. Mapowanie procesów i optymalizacja zasobów (technicznych, know-how, ludzkich) w kontekście otoczenia rynkowego oraz priorytetów unijnych i kryteriów otrzymania dotacji.
  4. Ostateczny wybór optymalnego źródła dofinansowania UE na inwestycję.
  5. Przygotowanie kompletnych opisów merytorycznych do wniosku o dofinansowanie UE.
  6. Weryfikacja gotowości inwestycji do złożenia wniosku o dotację przez wewnętrznego eksperta ds. dotacji UE.
  7. Złożenie kompletnego wniosku o dotację UE do unijnego organu właściwego.
  8. Przeszkolenie klienta w zakresie prawidłowego przebiegu rozmowy z urzędnikami unijnymi w trakcie procesu oceny.
  9. Pomoc merytoryczna w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.
  10. Obsługa procesu rozliczenia transz dotacji, wydatków inwestycyjnych i raportowania unijnego.

ABBEYS - BIURO WARSZAWA

ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
00-131 Warszawa, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

ABBEYS - BIURO KRAKÓW

ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
30-526 Kraków, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00