Bezpieczeństwo prawno-podatkowe Twojej firmy

Kancelaria ABBEYS LEGAL zapewnia kompleksowe usługi i bezpieczeństwo prawno-podatkowe dla Twojej firmy. W naszym doradztwie łączymy aspekty prawne i podatkowe w oparciu o pełną znajomość prawodawstwa unijnego oraz krajowego. Koncentrujemy się na zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego naszych klientów oraz pozyskaniu dla nich możliwych form wsparcia (ulgi podatkowe, zwolnienia podatkowe, dotacje). Bazujemy na zespole ekspertów merytorycznych  – adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych z szerokim doświadczeniem zawodowym.

Prawo i Podatki

Ulgi podatkowe

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe w zakresie wdrożenia ulg podatkowych, w tym m.in. ulgi podatkowej na badania i rozwój (B+R), ulgi podatkowej od dochodów z praw własności intelektualnej (IP BOX), podwyższonych kosztów autorskich, nowych ulg podatkowych w ramach Polskiego Ładu czy też pozyskania decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Pozostałe doradztwo podatkowe

Usługi naszych doradców podatkowych obejmują także pozostałe doradztwo podatkowe dotyczące między innymi  zagadnień z zakresu: przeglądu wdrożonych w organizacji niepracowniczych modeli zatrudnienia (B2B) czy opodatkowania międzynarodowego.

Doradztwo prawne w projektach unijnych

Wspieramy naszych klientów we wszelkich prawnych zagadnieniach towarzyszących pozyskaniu i rozliczeniu dotacji unijnych oraz krajowych. Specjalizujemy się w analizie regulaminów oraz umów dotacyjnych, opracowujemy rozwiązania zapewniające trwałość decyzji dotacyjnych. Reprezentujemy klientów zarówno w postępowaniach przed organami dotacyjnymi, jak również w postępowaniach spornych, w tym sądowoadministracyjnych.

Reorganizacje kapitałowe

W praktyce biznesowej skuteczne zrealizowanie celów biznesowych organizacji często wymaga zmiany formy prawnej działalności gospodarczej. Doradzamy klientom w wyborze optymalnej formy prawno-podatkowej oraz pomagamy sprawnie przeprowadzić reorganizacje kapitałowo- majątkowe, jednocześnie zabezpieczając ciągłość prowadzenia biznesu.

Sukcesje firm rodzinnych

Wspieramy firmy rodzinne w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu sukcesji, zapewniając m. in. tym przegląd obecnej struktury rodzinnej i ładu rodzinnego, przygotowanie Konstytucji Rodzinnej, zaproponowanie instytucji prawnych mających na celu wdrożenie postanowień Konstytucji Rodzinnej.

Prawo pracy

Wspieramy naszych klientów we wszelkich prawnych aspektach związanych z zatrudnieniem oraz polityką personalną firm. Nasze usługi obejmują doradztwo i wsparcie dla działów HR, w tym m. in.: sporządzanie regulaminów wewnątrzzakładowych i dokumentacji związanej z zatrudnieniem, sporządzanie dokumentacji zapewniającej wdrożenie unijnych dyrektyw i rozporządzeń (np. Sygnaliści, RODO), pomoc prawną w zatrudnianiu cudzoziemców oraz szkolenia dla działów HR z zakresu prawa pracy.

Postępowania sądowe

Reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania sądowego, a także w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Mamy szerokie doświadczenie procesowe w sprawach związanych z niewykonaniem i niewłaściwym wykonaniem umów w obrocie gospodarczym, windykacją należności, sporów korporacyjnych, w zakresie prawa pracy oraz sporów z organami dotacyjnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Transakcje M&A oraz prawo rynku kapitałowego

W ramach praktyki M&A uczestniczymy i doradzamy we wszystkich typach transakcji dokonywanych przez fundusze private equity/venture capital oraz na wszystkich etapach rozwoju firm naszych klientów. Wspieramy klientów również w inwestycjach typu seed capital/start-up oraz pomagamy im inwestować w rozwinięte już spółki, w tym spółki publiczne. Przygotowujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne, umowy wspólników, umowy joint venture reprezentując zarówno start-upy jak i fundusze i inwestorów oraz aniołów biznesu. Świadczymy pomoc prawną przy wyjściach z inwestycji oraz doradzamy przy przeprowadzaniu wykupów.

Bieżąca obsługa korporacyjna spółek

Zajmujemy się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego i przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność, w każdym aspekcie działalności gospodarczej. W szczególności doradzamy w zakładaniu i restrukturyzacji spółek, przekształceniach, łączeniach, likwidacji, umowach holdingowych, zabezpieczenia interesów członków zarządu, dokumentacji korporacyjnej, umów w obrocie gospodarczym, regulowania ładu korporacyjnego oraz opracowywania dokumentacji wewnętrznej zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi (compliance).

ABBEYS LEGAL obsługa prawna
i doradztwo podatkowe

Obsługa prawna i doradztwo podatkowe, które oferujemy ma na celu zapewnienie ochrony wszystkich aspektów prowadzonej działalności naszych klientów. Świadczymy usługi prawne i podatkowe zgodnie z dyrektywami i kierunkami wyznaczonymi przez unijne ustawodawstwo. Nasze usługi podatkowe obejmują wszystkie aktualne rozliczenia podatkowe. Doradzamy jakie ulgi podatkowe będą optymalne dla Twojej firmy.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie

  ABBEYS - BIURO WARSZAWA

  ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
  00-131 Warszawa, Polska

  poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

  ABBEYS - BIURO KRAKÓW

  ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
  30-526 Kraków, Polska

  poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00