Sukcesje firm rodzinnych

Zapewniamy wsparcie firmy rodzinnej w przygotowaniu do sukcesji oraz przeprowadzenie sukcesji.

Usystematyzowanie zasad sukcesji w Konstytucji Rodzinnej. Konstytucja Rodzinna jest dokumentem, który kodyfikuje zasady ładu rodzinnego, określa wartości i opisuje historię rodziny. Celem Konstytucji Rodzinnej jest aktywne zarządzanie majątkiem, biznesem i relacjami przez rodzinę w ramach wspólnie wypracowanych reguł, w oparciu o przyjęte procedury.

Konstytucja Rodzinna nie stanowi samodzielnej podstawy do wysuwania roszczeń wobec członków rodziny. Dlatego też w drugiej kolejności są przygotowywane dokumenty prawne mające na celu wdrożenie postanowień Konstytucji Rodzinnej.

  • W ramach sukcesji rodzinnych oferujemy dla Twojej firmy usługi, które obejmują m.in.:
  • Przegląd obecnej struktury rodzinnej i obecnego ładu rodzinnego;
  • Przygotowanie Konstytucji Rodzinnej
  • Zaproponowanie instytucji prawnych mających na celu wdrożenie postanowień Konstytucji Rodzinnej np. testament, umowa darowizny, pełnomocnictwo, zmiany w umowie spółek, intercyza, fundacja.
  • Wsparcie w założeniu fundacji zagranicznej.

ABBEYS - BIURO WARSZAWA

ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
00-131 Warszawa, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

ABBEYS - BIURO KRAKÓW

ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
30-526 Kraków, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00