Innowacyjne pomysły są doceniane

Unia Europejska chętnie daje przedsiębiorcom pieniądze na nowatorskie projekty. Dotacje na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji zostały przewidziane przedewszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale też z Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Za pomocą środków unijnych można finansować najbardziej zaawansowane projekty, związane z dynamicznym
rozwojem firm, wprowadzaniem zaawansowanych technologii, procesów i innowacji. – Wsparcie dotyczy przede wszystkim prowadzenia prac badawczych, stworzenia infrastruktury do badań, zastosowania wynikówbadań w przedsiębiorstwie, tworzenia innowacyjnych prototypów produktów. Innowacyjnym projektem może być np. stworzenie nowego lub udoskonalonego z punktu widzenia klienta produktu albo usługi, wprowadzenie nowej metody produkcji w przedsiębiorstwie, których uzupełnieniem może być innowacja polegająca na zmianie organizacji pracy przedsiębiorstwa albo na zastosowaniu nowej metody promocji produktu – mówi Anna Misiołek, prezes zarządu Abbeys.

Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem własnej kreatywności firmy, działalności badawczo-rozwojowej firmy lub współpracy z innymi przedsiębiorcami, instytucjami badawczymi w formie zleceń zewnętrznych lub
w wyniku konsorcjum z uczelnią. Nie dla każdego nowatorski Pieniądze unijne to pieniądze polityczne
zatem przedsiębiorca, by je otrzymać musi spełnić szereg wymogów. Warto wiedzieć, że projekt innowacyjny w rozumieniu pomysłodawcy, nie zawsze tak samo będzie potraktowany podczas procedury dofinansowania.

Innowacyjnym projektem może być np. stworzenie nowego lub udoskonalonego z punktu widzenia klienta produktu albo usługi, wprowadzenie nowej metody produkcji w przedsiębiorstwie, których uzupełnieniem może być innowacja polegająca na zmianie organizacji pracy przedsiębiorstwa albo na zastosowaniu nowej metody promocji produktu – mówi Anna Misiołek, prezes zarządu Abbeys.

Na pewno im większy zasięg projektu (w skali regionu, kraju), tym większe będą szanse na uzyskanie wsparcia. Znaczenie ma także czas, w którym nowe rozwiązanie zostanie zastosowane – im krócej – tym lepiej, bo świadczy to o nowatorskim zastosowaniu danego pomysłu. Istotny jest również potencjał rynkowy produktu lub usługi. Ważne jest odniesienie się do konkurencji rynkowej. – Przedsiębiorcy działający w Polsce najczęściej mają potrzebę pozyskania finansowania na budowę np. linii technologicznej czy budynku, rzadziej wprowadzają absolutnie unikatowy produkt. Raczej go ulepszają – mówi Anna Misiołek. Uzyskanie dotacji na pionierskie pomysły daje firmom szereg korzyści.

– Przede wszystkim są to korzyści finansowe. Firma dostaje pieniądze na realizację projektu i nie musi angażować własnych środków lub zaciągać kredytów, które trzeba będzie spłacić. Po drugie, dzięki realizacji, stanie się konkurencyjna, będzie w stanie zaproponować klientom lepsze warunki biznesowe – dodaje.

Różne programy do wyboru

Projekty wpisujące się w regionalne specjalizacje, przyczyniające się do tworzenia nowych (trwałych) miejsc pracy, wyróżniające się poziomem innowacyjności, przyczyniające się do rozwoju eksportu (podnoszenia konkurencyjności w wymiarze międzynarodowym), realizowane na wybranych obszarach terytorialnych (np. cechujących się zwiększonym poziomem bezrobocia, niskim poziomem przedsiębiorczości), wpierające kluczowe specjalizacje kraju lub spełniające STRATEGIĘ EUROPA 2020 mogą liczyć na wsparcie z programów regionalnych. Jeśli firma potrzebuje dotacji na prace badawcze, które są zgodne z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami, może skorzystać ze wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój (lista krajowych specjalizacji dostępna jest na www.smart.gov.pl). Jeśli przedsiębiorstwo nie wpisuje się w tę listę, być może wpisuje się w regionalną listę inteligentnych specjalizacji (ich lista na stronie programu regionalnego danego województwa), wsparcie można uzyskać z programu regionalnego. Firma, która zamierza wdrażać innowacje może skorzystać z Programu Polska Wschodnia lub także z wojewódzkich programów. O dofinansowanie w ramach Programu Polska Wschodnia mogą się starać firmy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Pieniądze będą przeznaczone na tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Wnioski o dofinansowanie można składać w urzędach marszałkowskich bądź instytucjach, które realizują takie zadania. O pomoc w napisaniu wniosku i przygotowaniu odpowiednich dokumentów można się zwrócić do firm doradczych.