Przemysł wolnego czasu to inteligentna specjalizacja

Projekty związane z aktywnym i zdrowym trybem życia w Małopolsce mogą liczyć na priorytetowe wsparcie finansowe. Wielu przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, słysząc, że ich projekt musi się mieścić w obszarze inteligentnych specjalizacji, od razu składa broń. Inteligentne specjalizacje mają pomóc w koncentracji środków unijnych na takich dziedzinach, których rozwój powinien pomóc w wykorzystaniu silnych stron regionu.

Ale te silne strony mogą być związane także z tradycyjnymi branżami. Przykładem takiej branży może być ta związana z turystyką, wypoczynkiem, spędzaniem wolnego czasu i w ogóle prowadzeniem aktywnego i zdrowego trybu życia. Gdzie tu miejsce na inteligentne specjalizacje? A jednak. Właśnie cała branża, którą można zakwalifikować jako przemysł wolnego czasu, została zaliczona w województwie małopolskim do takich priorytetowych obszarów. Chodzi np. o nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w turystyce, nowe produkty i usługi związane z rekreacją i czasem wolnym, turystykę kulinarną i usługi gastronomiczne wysokiej jakości.

Jak widać, rozwój firmy, jej produktów lub usług nie oznacza w obecnej perspektywie wejścia w sektor technologii kosmicznych. Nie należy od razu składać broni, ponieważ realizacja przyszłościowych i ciekawych projektów w obszarze inteligentnych specjalizacji nie tylko przyczyni się do optymalizacji działań na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, ale też będzie korzystna dla rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności małopolskich przedsiębiorców – zachęca do składania aplikacji Solecki.

Wybór inteligentnych specjalizacji dla Małopolski trwał od 2010 roku. To obszary o największym potencjale rozwoju w najbliższych latach, w które warto inwestować środki publiczne i fundusze europejskie – mówi marszałek Małopolski Jacek Krupa i przypomina, że oprócz przemysłów kreatywnych i czasu wolnego województwo małopolskie stawia na nauki o życiu, energię zrównoważoną, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemię, produkcję metali i wyrobów metalowych oraz elektrotechnikę i przemysł maszynowy.

– Dzięki temu wybór interesujących dla inwestorów dziedzin, w których specjalizuje się Małopolska, jest naprawdę spory – dodaje Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. – Jak widać, rozwój firmy, jej produktów lub usług nie oznacza w obecnej perspektywie wejścia w sektor technologii kosmicznych. Nie należy od razu składać broni, ponieważ realizacja przyszłościowych i ciekawych projektów w obszarze inteligentnych specjalizacji nie tylko przyczyni się do optymalizacji działań na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, ale też będzie korzystna dla rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności małopolskich przedsiębiorców – zachęca do składania aplikacji Solecki. Wtóruje mu Anna Misiołek, prezes firmy Abbeys, wskazując, że dopiero pełny obraz wszystkich inteligentnych specjalizacji pokazuje szerokie możliwości ubiegania się o dotacje.