Unia wspiera innowacyjne pomysły

Przedsiębiorcy, którzy mają innowacyjne pomysły mogą liczyć na pieniądze z Unii. W sumie na rozwój firm w najbliższych latach zostanie przeznaczonych 16 mld euro. Dotacje na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji zostały przewidziane przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale też z Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Za pomocą środków unijnych można finansować najbardziej zaawansowane projekty, związane z dynamicznym rozwojem firm, wprowadzaniem zaawansowanych technologii, procesów i innowacji. Wsparcie dotyczy przede wszystkim prowadzenia prac badawczych, stworzenia infrastruktury do badań, zastosowania wyników badań w przedsiębiorstwie, tworzenia innowacyjnych produktów. 

Innowacyjnym projektem może być np. stworzenie nowego lub udoskonalonego produktu albo usługi, wprowadzenie nowej metody produkcji w przedsiębiorstwie, których uzupełnieniem może być innowacja polegająca na zmianie organizacji pracy przedsiębiorstwa albo zastosowaniu nowej metody promocji produktu – mówi Anna Misiołek, prezes zarządu Abbeys.

Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem własnej kreatywności firmy, działalności badawczo-rozwojowej firmy lub współpracy z innymi przedsiębiorcami, instytucjami. 

Warto wiedzieć, że projekt innowacyjny w rozumieniu pomysłodawcy, nie zawsze tak samo będzie potraktowany podczas procedury dofinansowania.

Na pewno im większy zasięg projektu (w skali regionu, kraju) tym większe szanse na uzyskanie wsparcia. Znaczenie ma także czas w którym nowe rozwiązanie zostanie zastosowane – im krócej – tym lepiej, bo świadczy to o nowatorskim zastosowaniu danego pomysłu, jednakże harmonogram realizacji projektu musi oczywiście być dostosowany do charakteru przedsięwzięcia (zapas czasowy na uzyskanie niezbędnych pozwoleń itd.). Niekiedy kryteria zakładają, że projekt musi zostać zrealizowany w ciągu 3 lat, choć co do zasady wydatki muszą zostać poniesione maksymalnie do końca 2023r.

Innowacyjnym projektem może być np. stworzenie nowego lub udoskonalonego produktu albo usługi, wprowadzenie nowej metody produkcji w przedsiębiorstwie, których uzupełnieniem może być innowacja polegająca na zmianie organizacji pracy przedsiębiorstwa albo zastosowaniu nowej metody promocji produktu – mówi Anna Misiołek, prezes zarządu Abbeys.

Projekty wpisujące się w regionalne specjalizacje, przyczyniające się do tworzenia nowych (trwałych) miejsc pracy, wyróżniające się poziomem innowacyjności, przyczyniające się do rozwoju eksportu (podnoszenia konkurencyjności w wymiarze międzynarodowym), realizowane na wybranych obszarach terytorialnych (np. cechujących się zwiększonym poziomem bezrobocia, niskim poziomem przedsiębiorczości), mogą liczyć na wsparcie z programów regionalnych.

Jeśli np. firma potrzebuje dotacji na prace badawcze, które są zgodne z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami, może skorzystać ze wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój (lista krajowych specjalizacji dostępna jest na www.smart.gov.pl). Jeśli przedsiębiorstwo nie wpisuje się w tę listę, być może wpisuje się w regionalną listę inteligentnych specjalizacji (ich lista na stronie programu regionalnego danego województwa), wsparcie można uzyskać z programu regionalnego. 

Firma, która zamierza wdrażać innowacje może skorzystać z Programu Polska Wschodnia lub z wojewódzkich programów. O dofinansowanie w ramach Programu Polska Wschodnia mogą się starać firmy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Pieniądze będą przeznaczone na tworzenie innowacyjnych produktów i usług.

Wnioski o dofinansowanie można składać w urzędach marszałkowskich bądź instytucjach, które realizują takie zadania. O pomoc w napisaniu wniosku i przygotowaniu odpowiednich dokumentów można się zwrócić do firm doradczych.