Rozliczymy pozyskane dla Twojej firmy dofinansowanie

Przyjmujemy odpowiedzialność za nadzór nad całym procesem rozliczenia wszystkich poniesionych wydatków, wypłaconych transz dotacji, sprawozdawczości unijnej oraz innych wynikających z umowy o dofinansowanie zobowiązań wobec UE. Będziemy wspierać Twoją firmę i nadzorować rozliczenie dotacji na inwestycję aż do ostatecznego zakończenia projektu. Nasza współpraca z klientem jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa biznesowego naszych Klientów, a nam daje pewność prawidłowego prowadzenia procesu pozyskiwania i rozliczenia dotacji.

Kompleksowo obejmujemy nadzór nad prawidłowym rozliczeniem i sprawozdawczością projektu unijnego.

W ramach usługi nadzoru nad rozliczaniem dotacji unijnej i sprawozdawczości unijnej oferujemy doradztwo w zakresie:

 • przygotowania dokumentów do umowy o dofinansowanie
 • metodologii prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu zgodnie z przepisami unijnymi i lokalnymi
 • kontroli oraz dekretacji dokumentów księgowych
 • procedury składania wniosków o płatność transz dotacji
 • procedury ofertowania zgodnie z wytycznymi w zakresie wyboru dostawców/wykonawców, z uwzględnieniem przeprowadzenia konkursu ofert
 • realizacji wskaźników projektu
 • sporządzenia raportów finansowych
 • sporządzenia sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania końcowego
 • zmian w umowie o dofinansowanie (aneksy)
 • promocji i wizualizacji projektu
 • przedkładania dokumentacji z przebiegu projektu do unijnego organu właściwego
 • występowania w procesie komunikacji z unijnymi organami właściwymi w pełnym procesie rozliczania
 • opracowywanie pełnej korespondencji na kierowane zapytania ze strony wszystkich organów właściwych
 • utrzymywanie aktywnego kontaktu z organem właściwym
 • wykonania audytu europejskiego
 • uczestnictwo w roli pełnomocnika procesowego w ewentualnych sporach z unijnym organem właściwym

Za współpracę z Twoją firmą w zakresie rozliczenia przyznanej dotacji UE oraz raportowania projektu odpowiada zespół d/s rozliczeń ABBEYS składający się z project managerów, księgowych, adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, który zapewnia kompleksowe doradztwo na każdym etapie procesu rozliczenia projektu i współpracy z unijnymi organami właściwymi.

ABBEYS - BIURO WARSZAWA

ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
00-131 Warszawa, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

ABBEYS - BIURO KRAKÓW

ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
30-526 Kraków, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00