Producent opakowań - nowa linia do produkcji opakowań na bazie folii wielowarstwowej

Data pozyskania dotacji: 2018
Termin realizacji inwestycji: 2018-2019

Wartość inwestycji: 29 400 000 PLN
Kwota dotacji UE: 17 640 000 PLN
Realny poziom dotacji UE: 60%

Historia sukcesu rynkowego klienta ABBEYS po otrzymaniu dotacji:

Nasz klient to polska firma rodzinna specjalizująca się w produkcji opakowań foliowych dla odbiorców z wielu sektorów produkcji, między innymi: chemii gospodarczej, produktów spożywczych, surowców przemysłowych, podłoży ogrodniczych, karm dla zwierząt, nawozów czy materiałów budowlanych. Spółka osiągnęła rozwój poprzez inwestycje w postęp technologiczny oraz skuteczną strategię rozwoju sprzedaży.

ABBEYS przygotował dla klienta wniosek o dofinansowanie unijne dla projektu, którego celem było zaoferowanie na rynku europejskim wysokojakościowych laminatów z folii wielowarstwowych o parametrach znacznie przewyższających wyroby konkurencyjne. Działania podejmowane w projekcie zorientowane były na wdrożenie do działalności gospodarczej  naszego klienta nowatorskiej technologii produkcji wyrobów o znacznie obniżonej grubości przy jednoczesnym zwiększeniu parametrów użytkowych i technicznych, będących wynikiem realizacji prac badawczo-rozwojowych. Efektem projektu jest wdrożenie technologii produkcji wysokojakościowych opakowań na bazie folii pięciowarstwowych, a także wprowadzenie dwóch nowych produktów w postaci ulepszonych laminatów o znacznie korzystniejszych parametrach cech fizykochemicznych i użytkowych oraz worków z laminatów.

W wyniku skutecznego pozyskania dotacji w wysokości ponad 17,5 mln PLN na inwestycję w nową linię do produkcji opakowań  klient ABBEYS nie tylko zmodernizował swoją technologię produkcji, ale także wyraźnie poprawił wyniki finansowe i osiągnął sukces rynkowy.

Po zakończeniu inwestycji dofinansowanej z funduszy UE przychody ze sprzedaży naszego klienta wzrosły w latach 2018 – 2021 prawie dwukrotnie i osiągnęły w 2021 roku poziom 80 mln PLN. Natomiast zyski od momentu zrealizowania projektu wzrosły o 63% z poziomu 7,6 mln PLN do poziomu 12,4 mln PLN.

Sukces rynkowy klienta ABBEYS po realizacji inwestycji

 

ABBEYS - BIURO WARSZAWA

ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
00-131 Warszawa, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

ABBEYS - BIURO KRAKÓW

ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
30-526 Kraków, Polska

poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00