Manager ds. Technologii

ABBEYS od 18 lat specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji na inwestycje w przemyśle z funduszy Unii Europejskiej. W dwóch biurach w Warszawie i Krakowie zatrudniamy ponad 60 specjalistów obsługujących projekty naszych klientów (w tym project managerów, inżynierów projektu, analityków finansowych, adwokatów, doradców podatkowych księgowych). Wśród naszch klientów znajdują się zarówno liderzy przemysłu, jak i polskie rodzinne przedsiębiorstwa. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydata/kandydatki do pracy na pełny etat w biurze w Warszawie na stanowisku: Managera ds. Technologii

Zakres obowiązków

Nadzór nad prawidłowością przygotowania opisów opracowania i wdrożenia ulepszonych technologii produkcji dla przedsiębiorstw z różnych branż (definiowanie poziomów TRL rozpoczęcia i zakończenia prac nad technologią, metodologii opracowania /wdrożenia technologii, agendy prac, kamieni milowych, ryzyk technologicznych).
Osobiste przygotowywanie opisów opracowania i wdrożenia ulepszonych technologii produkcji dla przedsiębiorstw z różnych branż (definiowanie poziomów TRL rozpoczęcia i zakończenia prac nad technologią, metodologii opracowania /wdrożenia technologii, agendy prac, kamieni milowych, ryzyk technologicznych).
Nadzór nad terminowością przygotowania wszystkich w/w opisów opracowania i wdrożenia ulepszonych technologii w celu umożliwienia złożenia wniosku o dotację UE.
Ścisła współpraca z project managerem, inżynierem projektu i pozostałym zespołem odpowiedzialnym za opracowanie dokumentacji unijnej.
Bieżący kontakt z klientem na wszystkich szczeblach zarządzania, w tym w szczególności z kadrą techniczną reprezentującą klienta.

Wymagania

Obligatoryjne wykształcenie wyższe politechniczne na poziomie doktora inżyniera nauk technicznych uzyskane na wydziałach/katedrach: chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, mechatroniki lub pokrewnych dowolnej polskiej politechniki.
Dobra znajomość zasad oceny konkursów w programie POIR w latach 2014-2020 poprzez osobisty udział w procesie oceny jako ekspert NCBR, PARP lub BGK.
Ogólna wiedza na temat programów operacyjnych w perspektywie 2021-2027.
Minimum 3 lata doświadczenia w zakresie oceny projektów UE w roli eksperta NCBR, PARP lub BGK.
Minimum udział w 3 wdrożeniach nowych technologii w projektach realizowanych przez duże przedsiębiorstwa produkcyjne (z dofinansowaniem UE lub bez).
Minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu instytutem badawczym działającym w ramach politechniki.
Mile widziany język angielski w mowie i piśmie, poziom średnio-zaawansowany.

Oferujemy

Udział w przygotowaniu wielu interesujących projektów inwestycyjnych związanych z wdrażaniem nowych technologii przez liderów przemysłu w Polsce.
Realny wpływ na kształtowanie kierunku rozwoju firmy.
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub w oparciu o umowę b2B.
Bardzo atrakcyjny system wynagradzania.
Dużą samodzielność w działaniu.
Możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań.
Współpracę z młodym, zgranym zespołem.

Wypełnij formularz

  Curriculum vitae

  ABBEYS - BIURO WARSZAWA

  ul. Grzybowska 2 lok. 35, piętro II 
  00-131 Warszawa, Polska

  poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00

  ABBEYS - BIURO KRAKÓW

  ul. Czyżówka 14, lok. 1.13, biurowiec HUB POINT, piętro I 
  30-526 Kraków, Polska

  poniedziałek – piątek: 8.00 - 17.00